Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński ma troje nowych profesorów

Uniwersytet Jagielloński ma troje nowych profesorów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w czwartek 18 czerwca 2015 roku w Belwederze akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znaleźli się także naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Akty nominacyjne z rąk prezydenta odebrali:

  • Małgorzata Grodzińska-Jurczak, profesor nauk biologicznych z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemii,
  • Piotr Köhler, profesor nauk biologicznych z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemii,
  • Mariusz Sadzikowski, profesor nauk fizycznych z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Zdjęcie: Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki
(Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska / KPRP)

Polecamy również
9 nowych doktorów habilitowanych w obszarze nauk ścisłych

9 nowych doktorów habilitowanych w obszarze nauk ścisłych

Uroczyste promocje habilitacyjne czterech kolejnych dyscyplin

Uroczyste promocje habilitacyjne czterech kolejnych dyscyplin

Nowi doktorzy habilitowani w dyscyplinie nauki biologiczne

Nowi doktorzy habilitowani w dyscyplinie nauki biologiczne

Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki medyczne

Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki medyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron