Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Renata Jachowicz ponownie wybrana do władz Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych

Prof. Renata Jachowicz ponownie wybrana do władz Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych

Kierownik Zakładu Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UJ obejmie stanowisko członka komitetu wykonawczego tej organizacji po raz trzeci, tym razem na kadencję 2015-2018.

Wyboru dokonano podczas posiedzenia European Association Faculty of Pharmacy (Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych), które odbyło się 15 maja br. w Atenach.

Stowarzyszenie European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) ma 23-letnią historię. Powstało z myślą o utworzeniu wspólnej platformy Wydziałów Farmaceutycznych z krajów europejskich, której celem jest wszelka aktywność zmierzającą do modyfikacji sposobu kształcenia, wprowadzania nowych metod edukacyjnych, wymiany doświadczeń. Stowarzyszenie łączy swoją działalność z innymi instytucjami m.in. European Association of Hospital Pharmacists (EAHP). European Industrial Pharmacist Group (EIGP). Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). Obecnie do EAFP należy 80 europejskich wydziałów. Ich przedstawiciele dokonują wyboru członków zarządu EAFP.

Pod auspicjami EAFP przygotowywane są i realizowane międzynarodowe projekty. Prof. dr hab. Renata Jachowicz wspólnie z dr. hab.Sebastianem Polakiem z Zakładu Farmacji Społecznej UJ CM uczestniczyła w projekcie Pharmine, opracowując dokumenty dotyczące Polski, w tym również systemu kształcenia na naszych wydziałach - "Pharmacy educalion and training in Poland" (Pharmine WP7).

W ramach projektu "Quality Assurance in European Pharmacy Education and Training" (PHAR QA) konsorcjum złożone z reprezentantów europejskich wydziałów farmaceutycznych przygotowuje listę kompetencji farmaceutów pracujących na rynku zjednoczonej Europy. Osobą odpowiedzialną za moduł "Exploitcition" w tym projekcie jest prodziekan Wydziału Farmacji UJ dr hab. Agnieszka Skowron, kierownik Zakładu Farmacji Społecznej. Lista kompetencji w przyszłości stanowić może podstawę budowy europejskiego systemu jakości w obszarach związanych e-edukacją i szkoleniem farmaceutów, zarówno w ramach szkolenia przeddyplomowego, jak i w ramach ciągłego rozwoju zawodowego (continuing professional development, CPD).

Kolejnym projektem oczekującym na decyzję o finansowaniu w ramach programu Erasmus Plus jest projekt oznaczony akronimem PHAR-CPD (Continous Professional Development for Community Pharmucists), do udziału w którym zaproszono również prodziekan dr hab. Agnieszkę Skowron oraz przedstawicieli Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Celem tego projektu jest stworzenie europejskiego modelu efektywnej profesjonalnej edukacji zawodowej dla farmaceutów. W dobie rozwoju edukacji na odległość, konieczne jest wypracowanie wspólnego europejskiego modelu umożliwiającego korzystanie pracującym zawodowo farmaceutom z oferty edukacyjnej przygotowanej dla nich przez uniwersytety i inne jednostki kształcące.

Prof. Renata Jachowicz złożyła podczas konferencji EAFP w Atenach propozycję organizacji konferencji EAFP w Krakowie w 2019 r., która została przyjęta z entuzjazmem i zaakceptowana przez dziekanów europejskich wydziałów farmaceutycznych.

Polecamy również
Badacze z UJ odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim

Badacze z UJ odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowi profesorowie belwederscy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowi profesorowie belwederscy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Naukowcy z UJ w składzie Rady Doskonałości Naukowej

Naukowcy z UJ w składzie Rady Doskonałości Naukowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron