Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Jacek Purchla wybrany na przewodniczącego PK ds. UNESCO

Prof. Jacek Purchla wybrany na przewodniczącego PK ds. UNESCO

Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna wręczył kierownikowi Katedry Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jackowi Purchli nominację na stanowisko przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Profesor od dawna jest zaangażowany w działalność UNESCO. Od lutego 2012 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

- Bardzo się cieszę, że możemy nominować kogoś, kto będzie reprezentował Polskę w ważnym miejscu. W pełni doceniamy starania Komitetu na rzecz promocji w świecie polskiej nauki, edukacji i kultury, jak również zabiegi na rzecz popularyzacji działalności UNESCO -powiedział szef polskiej dyplomacji podczas uroczystości wręczenia prof. Jackowi Purchli aktu powołania na przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Dziękując za nominację, nowy przewodniczący podkreślił, że wyzwaniem dla niego jest sama różnorodność tematyczna z jaką mamy do czynienia w UNESCO, a także polskie członkostwo w Komitecie Światowego Dziedzictwa.

- Aktywność Polski w uczestnictwie w pracach UNESCO powinna skupiać się na stałym wzmacnianiu naszych działań w obszarach nauki, edukacji i kultury, w tym między innymi na wykorzystaniu faktu naszego członkostwa w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tego zaszczytu wynika dla nas zarówno wielka odpowiedzialność za wzorowe stosowanie konwencji z 1972 r. w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, jak i wykorzystanie naszej obecności w komitecie dla zwiększenia liczby polskich wpisów na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO – powiedział prof. J. Purchla.

Prof. Jacek Purchla jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Od 1991 organizator i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek tytularny i wiceprezydent Comité international d'histoire de l'art (CIHA), członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Rady Europa Nostra, Komitetu Nauk o Sztuce PAN,. Od 2000 przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcie: Michał Jasiulewicz (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Polecamy również
Badacze z UJ odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim

Badacze z UJ odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowi profesorowie belwederscy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowi profesorowie belwederscy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Naukowcy z UJ w składzie Rady Doskonałości Naukowej

Naukowcy z UJ w składzie Rady Doskonałości Naukowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron