Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja naukowców z MCB wyróżniona przez Cell Press

Publikacja naukowców z MCB wyróżniona przez <span lang="en">Cell Press</span>

Artykuł, którego autorami są członkowie międzynarodowego konsorcjum MetaSUB został wyróżniony w zestawieniu najlepszych publikacji roku 2021 wydawnictwa Cell Press. Tytuł "Cell Best of" honoruje badania o największym wpływie na rozwój nauki. Współautorem publikacji jest dr hab. inż. Paweł Łabaj z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, lider Grupy Badawczej Bioinformatyki, krajowy koordynator konsorcjum MetaSUB i współzałożyciele stowarzyszenia MetaSUB Europe.

Wyróżniony artykuł pt. "A global metagenomic map of urban microbiomes and antimicrobial resistance" dostępny jest na stronie: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421005857?via%3Dihub.

infografikaGłównym projektem konsorcjum MetaSUB jest global City Sampling Day (gCSD), który odbywa się co roku 21 czerwca. Podczas gCSD w miastach na całym świecie pobierane są próbki DNA, RNA i mikroorganizmów z powierzchni w metrach lub innych środków transportu miejskiego. Zebrane próbki są następnie poddane sekwencjonowaniu i analizie w celu opracowania genetycznej mapy przedstawiającej szczegółowo społeczność mikroorganizmów zamieszkujących każde z uczestniczących miast. Wyróżniony artykuł przedstawia wyniki analizy prawię pięciu tysięcy próbek z 60 miast z całego świata z pierwszych lat działania konsorcjum.

 

Od 2020 roku gCSD dzięki wsparciu Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK odbywa się również w Krakowie. Na podstawie danych zebranych podczas kolejnych edycji akcji, dr hab. inż. Paweł Łabaj i jego zespół z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ zaprezentują mikrobiologiczny "odcisk palca" przestrzeni miejskiej Krakowa.

Konsorcjum prowadzi również inne szeroko zakrojone badania, w które zaangażowani są również inni badacze z Małopolskiego Centrum Biotechnologii jak i innych jednostek UJ:

pobieranie próbek

  • MetaCoV – zbieranie i analiza próbek środowiskowych w trakcie pandemii Covid-19 w celu scharakteryzowania zmian w metagenomie miejskim i ewentualne wyizolowanie obecności wirusa SARS-CoV-2 (zespoły dr hab. inż. Pawła Łabaja, prof. dr hab. Wojciecha Branickiego i prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa),
  • MetaSEW - okresowa analiza metagenomiczna systemów kanalizacyjnych w celu ustalenia szacunkowej liczby każdego z wykrytych gatunków mikroorganizmów (zespoły prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia i dr hab. inż. Pawła Łabaja),
  • MetaMED – pobranie i analiza próbek ze środowisk szpitalnych/medycznych w celu porównania mikrobiomu w tych środowiskach z mikrobiomem w innych przestrzeniach publicznych w kontekście obecności znaczników lekooporności jak i wirusów (dr hab. Anna Różańska, dr hab. Magdalena Chmielarczyk, prof. UJ. dr hab. Michał Pędziwiatr, dr hab. Michał Nowakowski, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, dr hab. inż. Paweł Łabaj). Obecnie razem z partnerami z CM UJ i Szpitala Uniwersyteckiego realizowany jest grant w ramach wsparcia szpitali jednoimiennych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • MetaAIR - przeprowadzenie analizy metagenomicznej próbek aerozolu w przestrzeni miejskiej – dr hab. inż. Paweł Łabaj.

W kontekście podejmowanych przez konsorcjum MetaSUB projektów oraz zaangażowania w nie badaczy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii należy podkreślić ich wielką wagę nie tylko w obszarze badań podstawowych czy aplikacyjnych, ale również w kontekście wpływu na społeczeństwo.

nagroda Miasta Krakowa

W dobie pandemii projekty MetaSUB zainspirowały część działań podjętych przez interdyscyplinarny zespół do spraw badań nad wirusem SARS-CoV-2 powstały w MCB UJ. Zespół ten podjął wielokierunkowe badania mające na celu śledzenie występowania wirusa w Krakowie, opracowanie diagnostyki i śledzenie jego ewolucji, a także badania nad biologią zakażenia i nowymi metodami leczenia. Działania zespołu zostały docenione i w 2021 roku Nagrodę Miasta Krakowa otrzymali prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (indywidualną) oraz prof. dr hab. Wojciech Branicki i dr hab. inż. Paweł Łabaj (grupową - w imieniu reszty zespołu).

Polecamy również
Studenci UJ mistrzami Europy Środkowej w programowaniu zespołowym
Studenci UJ mistrzami Europy Środkowej w programowaniu zespołowym
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?
Uniwersyteccy naukowcy publikują w "<span lang="en">Nature Communications</span>"
Uniwersyteccy naukowcy publikują w "Nature Communications"
Grant ERC na badanie wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską
Grant ERC na badanie wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską

Widok zawartości stron Widok zawartości stron