Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie CHANSE

Sukces badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie CHANSE

Prof. Małgorzata Kossowska, dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ oraz dr inż. Łukasz Tomczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali laureatami konkursu CHANSE - Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age. Koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) program jest wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 państw europejskich.

Jak poinformowało dziś NCN, konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Złożono 366 wniosków, z czego 90 zostało zakwalifikowanych do 2. etapu, a wśród nich wyłoniono 26 zwycięskich projektów. W gronie laureatów jest 12 polskich zespołów badawczych z Polski, w tym 3 z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grant w konkursie zdobyła prof. Małgorzata Kossowska z Wydziału Filozoficznego UJ, która jest jedynym liderem projektu z Polski i zarazem kierownikiem polskiego zespołu, w skład którego wchodzi prof. Piotr Kłodkowski (KSPC, UJ) oraz dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski). Projekt będzie realizowany z partnerami ze Szwecji (University of Gothenburg i Stockholm University), Hiszpanii (University of Córdoba), Niemiec (Freie Universität, Berlin) i Wielkiej Brytanii (University College London). Z kolei partnerami społecznymi są Centrum Nauki Kopernik oraz German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies.

- Głównym celem projektu jest zbadanie roli mediów elektronicznych w transformacji społecznej i kulturowej, która naszym zdaniem polega na odchodzeniu od społeczeństwa otwartego, umożliwiającego funkcjonowanie w elastycznych sieciach społecznych, w stronę społeczeństwa "patchworkowego", opartego na różnego rodzaju zamkniętych (mikro)grupach, o silnej tożsamości, silnych więziach wewnątrzgrupowych i własnych realiach epistemicznych. Proces ten, prowadzący do fragmentacji społecznej, ma poważne implikacje społeczne, tj. brak zaufania do państwa i jego instytucji, niski poziom konsensusu społecznego, niski poziom uczestnictwa i nieposłuszeństwo. Projekt koncentruje się na zrozumieniu roli czynników motywacyjnych, poznawczych, społecznych i kulturowych, które kształtują ten proces - wyjaśnia prof. Małgorzata Kossowska.

W konkursie nagrodzono również projekt "DigiFREN - Cyfrowa estetyzacja środowisk wrażliwych", którego kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ z Wydziału Historycznego UJ. Zaplanowana badania mają na celu poznanie skutków cyfrowej estetyzacji środowisk naturalnych w 5 krajach europejskich. Badania historyczne i etnograficzne będą koncentrować się na tym, jak media cyfrowe i technologia przyczyniają się do zmiany i przekształcenia postrzegania, wrażliwości i praktyk wobec środowisk naturalnych. DigiFREN zajmie się estetyzacją cyfrową środowisk podatnych na ludzką ingerencję, jej rozwojem i wpływem na życie codzienne w słoweńskim regionie alpejskim Solčavsko i Bohinj, wzdłuż chorwackiego wybrzeża Adriatyku w parkach narodowych Kornati i Paklenica, na fińskich torfowiskach Sodankylä i Lieksa, w norweskim lesie miejskim Sørmarka i wzdłuż brzegów rzek D dolinie Odry na Dolnym Śląsku. DigiFREN to pierwszy projekt etnograficzny, który podejmuje zakrojone na szeroką skalę, porównawcze badanie wpływu cyfrowej estetyzacji w transformującej się cyfrowo Europie, na postrzeganie i interakcję z środowiskiem naturalnym.

Kierownikiem polskiego zespołu w projekcie "REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie" będzie dr inż. Łukasz Tomczyk z Wydziału Filozoficznego UJ. REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw. REMEDIS jest projektem interdyscyplinarnym, który dąży do realizacji następujących celów: poprawy i wzmocnienia istniejących strategii interwencyjnych w zakresie umiejętności korzystania z mediów i kompetencji cyfrowych, bazując na badaniach powstałych poprzez współprojektowanie i współtworzenie rozwiązań edukacyjnych, uwzględniających różne konteksty geograficzne i kulturowe wśród partnerów projektowych; opracowania zaawansowanych metod umożliwiających wielowskaźnikowy pomiar kompetencji cyfrowych; poprawy istniejącej wiedzy teoretycznej na temat rzeczywistych wyników interwencji edukacyjnych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na grupy docelowe; opracowania przyjaznego dla użytkownika konfigurowalnego zestawu narzędzi ewaluacyjnych do określenia poziomu kompetencji cyfrowych; opracowania zaleceń politycznych (postulatów) opartych na dowodach naukowych.

Szczegółowe informacje o konkursie i pełna lista laureatów dostępne są na stronie chanse.org.

Polecamy również
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?
Grant ERC na badanie wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską
Grant ERC na badanie wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską
Kilkunastu naukowców UJ na ostatniej liście rankingowej Miniatury
Kilkunastu naukowców UJ na ostatniej liście rankingowej Miniatury
Studenci UJ wśród najlepszych. Zdobyli granty w ministerialnym programie
Studenci UJ wśród najlepszych. Zdobyli granty w ministerialnym programie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron