Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze enzymy chronią się same

Nasze enzymy chronią się same

S-persulfidacja białek (P-SSH), uznawana za powszechną modyfikację potranslacyjną, występuje w warunkach podstawowych i często obserwuje się jej wzrost w warunkach stresowych. Jednak mechanizmy, dzięki którym białka są persulfidowane wewnątrz komórek, pozostają niejasne. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Heidelbergu, wykonane we współpracy z Grupą Badawczą Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ, pokazują, jak ta niewielka modyfikacja chemiczna może być dokonana przez bezpośrednią reakcję enzymatyczną.

Prace zidentyfikowały sulfurtransferazę 3-merkaptopirogronianu (MPST) jako jeden z enzymów odgrywających kluczową rolę w generowaniu i utrzymywaniu nadsiarczków białkowych w ludzkich komórkach. Przełomowe wyniki zostały ostatnio opublikowane w czasopiśmie "Nature Chemical Biology".

Naukowcy z Grupy Badawczej Maxa Plancka w MCB UJ wsparli zespół dr. Tobiasa P. Dicka z Uniwersytetu w Heidelbergu swoją wiedzą i niedawno stworzonymi przez siebie narzędziami badawczymi. Badacze doświadczalnie potwierdzili hipotezy, że nadsiarczki białkowe mogą być generowane w wyniku procesu napędzanego enzymatycznie. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak enzymy ułatwiają i przyspieszają reakcje chemiczne. Wiadomo było, że MPST zabiera siarkę z 3-merkaptopirynianu, produktu transaminacji cysteiny, generując nadsiarczek na cysteinie miejsca aktywnego MPST. Niemniej jednak, opublikowane badania pokazują teraz wyraźnie, że ten persulfidowany MPST następnie przenosi zewnętrzną siarkę do innych substratów, w tym tioli białkowych. Przede wszystkim, autorzy wykazali, że obniżenie poziomu MPST w ludzkich komórkach zmniejszyło również ogólny poziom persulfidacji białek. I odwrotnie, zwiększenie poziomów MPST podwyższyło komórkowe poziomy persulfidacji białek. Wyniki te świadczą o tym, że MPST ma kluczowe znaczenie dla persulfidacji białek w naszych komórkach.

Zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego kierowany przez dr. hab. Sebastiana Glatta niedawno odkrył również, że jeden z dalszych celów oddziaływania MPST, mianowicie Urm1, może również przenosić siarkę ze swojego tiokarboksylowanego C-końca na cysteiny w niektórych białkach docelowych. Połączone wyniki badań pozwoliły zdefiniować nieznaną dotąd ścieżkę potranslacyjnej modyfikacji białek i ich funkcji enzymatycznych, które odgrywają bardzo istotną rolę w ochronie przed stresorami oksydacyjnymi oraz w procesie starzenia się.

Praca została wsparta finansowo przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji (umowa grantowa nr 101001394, PI Sebastian Glatt).

Polecamy również
Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Widok zawartości stron Widok zawartości stron