Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kopolimery blokowe jako efektywne inhibitory flawiwirusów

Kopolimery blokowe jako efektywne inhibitory flawiwirusów

Na stronach czasopisma "ACS Omega" opublikowany został artykuł pt. "Poly(ethylene glycol)-block-poly(sodium 4-styrenesulfonate) Copolymers as Efficient Zika Virus Inhibitors: In Vitro Studies", który jest owocem prac prowadzonych przez zespoły badawcze prof. Krzysztofa Pyrcia z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ oraz prof. Marii Nowakowskiej z Wydziału Chemii UJ.

W publikacji autorzy pokazali, że otrzymane przez nich PEGylowane syntetyczne polimery hamują namnażanie się flawiwirusów (w tym przypadku wirusa Zika) w komórkach ludzkich poprzez inaktywację zakaźnych wirionów. Praca jest częścią większej serii publikacji będących wynikiem interdyscyplinarnej współpracy, która trwa już od ponad 10 lat i zaowocowała kilkunastoma pracami naukowymi i wieloma patentami.

Jedną z cech wyróżniających polimery jest ich multiwalentność. Jest ona możliwa do osiągnięcia dzięki powtarzalnemu charakterowi jednostek strukturalnych budujących makrocząsteczkę polimeru i umożliwia wykorzystanie stosunkowo słabych oddziaływań odpowiednio dobranych, pojedynczych grup aktywnych z białkami wirusowymi. Efekt ten można zilustrować sposobem działania zamka błyskawicznego. Wiele współpracujących ze sobą niewielkich elementów pozwala na uzyskanie bardzo silnego efektu końcowego.

Polimery pochodzenia naturalnego są stosunkowo słabo zdefiniowane i chociaż ich właściwości opisano już kilkadziesiąt lat temu, tylko kilka z nich zostało dopuszczonych do zastosowań klinicznych. Rozwój syntezy chemicznej pozwolił jednak na opracowanie lepiej zdefiniowanych, syntetycznych polimerów, które umożliwiają uzyskiwanie bardziej powtarzalnych wyników, jednocześnie zwiększając zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo. Syntetyczny charakter tych związków pozwala na optymalizację ich właściwości, poprzez zmianę rodzaju i gęstości ładunku na ich powierzchni, wprowadzanie pożądanych grup funkcyjnych, czy optymalizację masy cząsteczkowej. Pewnym ograniczeniem w biomedycznych zastosowaniach polimerów jest także ich oddziaływanie z białkami i komórkami ludzkimi, co może być przyczyną toksyczności. W opublikowanej pracy autorzy pokazali, że możliwa jest PEGylacja polimerów "funkcyjnych" i stworzenie makrocząsteczki składającej się z dwóch bloków polimerowych: bloku jonowego i niejonowego poli(glikolu etylenowego) (PEG). Blok jonowy jest inhibitorem wirusowym zaś blok PEG pełni swego rodzaju funkcję ochronną, ograniczając niepożądane oddziaływanie makrocząsteczek z białkami oraz komórkami, przez co zwiększa szanse na terapeutyczne wykorzystanie tych polimerów w walce z flawiwirusami.

tekst: prof. Krzysztof Pyrć

Artykuł jest dostępny na stronie pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c07610.

Polecamy również
Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Widok zawartości stron Widok zawartości stron