Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA

Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA

Komisja Europejska za pośrednictwem Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (The Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA) utworzyła Europejską Sieć Naukową DURABLE, która ma wesprzeć Unię Europejską w przygotowaniach i reagowaniu na zagrożenia biologiczne i zagrożenia zdrowia oraz w ocenie wpływu i wyborze optymalnych środków zaradczych.

 

Sieć rozpoczęła działanie 1 lutego bieżącego roku i otrzymała wstępne finansowanie w wysokości 25 milionów euro. Działanie DURABLE będzie komplementarne do działań istniejących już instytucji, takich jak Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

poster informacyjny sieci DURABLE

Projekt DURABLE jest koordynowany przez Paryski Instytut Pasteura i zrzesza dziewiętnaście najwyższej klasy laboratoriów europejskich. Jedynym przedstawicielem sieci w Polsce będzie zespół Virogenetics kierowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia w ramach Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Kiedy pojawiają się zagrożenia dla zdrowia, kluczowe znaczenie ma szybkie działanie, które pozwala zmniejszyć ryzyko wybuchu epidemii i chronić naszych obywateli. Sieć laboratoriów HERA wzmocni zdolność UE do gromadzenia i udostępniania danych, lepszej oceny pojawiających się zagrożeń dla zdrowia i określania skutecznych medycznych środków zaradczych, przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy na szczeblu unijnym i światowym. Rozpoczęcie jego działalności stanowi ważny krok w pracach HERA na rzecz lepszego przygotowania UE do sprostania przyszłym wyzwaniom zdrowotny – mówi komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

W dniach od 28 lutego do 2 marca w Paryżu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli sieci DURABLE, w którym wzięli udział naukowcy reprezentujący poszczególne jednostki, m.in.:prof. Christian Drosten, prof. Marion Koopmans, prof. Ron Fouchier, a z ramienia UJ prof. Krzysztof Pyrć oraz dr Aleksandra Milewska. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym dyrektor wykonawczy HERA Wolfgang Philipp.

zdjęcie grupowe uczestników spotkania w Paryżu

Więcej na stronie: euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/news/eu-launches-health-emergency-preparedness-laboratory-network-durable.

Polecamy również
Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Widok zawartości stron Widok zawartości stron