Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Infrastruktura dydaktyczna na kierunkach przyrodniczych i ścisłych została rozbudowana

Infrastruktura dydaktyczna na kierunkach przyrodniczych i ścisłych została rozbudowana

W dniu 15 września 2015 r. o godzinie 11.00 w sali audytoryjnej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ".

Pierwsza część spotkania poświęcona została prezentacji produktów i rezultatów projektu oraz przedstawieniu wybranych laboratoriów wyposażonych w ramach projektu. Druga część programu obejmowała prezentację Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

W seminarium uczestniczyli m.in. JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Andrzej Warczak, dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Grażyna Stochel, dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Małgorzata Kruczek, dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Zbigniew Madeja oraz kwestor UJ mgr Teresa Kapcia.

Głos zabrał prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn, który podziękował i pogratulował interesującego projektu. „Jakość nauczania jest priorytetem w uniwersytecie" – powiedział rektor prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Podziękował on również za wkład włożony w budowę i rozwój Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Celem projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ" jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach ścisłych i przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni dydaktyczno-badawczych oraz budowę obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Centrum Edukacji Przyrodniczej będzie jednym z sześciu centrów naukowo-dydaktycznych a powstanie dzięki połączeniu zbiorów czterech istniejących uniwersyteckich jednostek muzealnych, muzeów: zoologicznego, geologicznego, antropologicznego i paleobotanicznego, obecnie znajdujących się w oddzielnych budynkach. Nowa ekspozycja zbudowana na bazie dotychczasowych zasobów w połączeniu z nowoczesnymi technikami audiowizualnymi pozwoli lepiej realizować programy dydaktyczne i naukowe oraz w większym stopniu pomoże w popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych wśród zwiedzających.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron