Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacje profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nominacje profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 16 września 2015 roku w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znaleźli się także naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Akty nominacyjne z rąk prezydenta odebrali:

  • Andrzej Bryk, profesor nauk prawnych z Wydziału Prawa i Administracji,
  • Janusz Gruchała, profesor nauk humanistycznych z Wydziału Polonistyki,
  • Bronisława Ligara, profesor nauk humanistycznych z Wydziału Polonistyki,
  • Jacek Tabor, profesor nauk matematycznych z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Zdjęcie: Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich / fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska (KPRP)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron