Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Reiner Schmidt doktorem honoris causa UJ

Prof. Reiner Schmidt doktorem honoris causa UJ

15 października 2021 r. doktorat honoris causa najstarszej polskiej uczelni nadano prof. Reinerowi Schmidtowi, wybitnemu niemieckiemu specjaliście w dziedzinie prawa publicznego, prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, byłemu profesorowi wizytującemu UJ, współinicjatorowi i organizatorowi współpracy naukowej pomiędzy wydziałami prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Augsburgu.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował się nadać prof. Reinerowi Schmidtowi najwyższą godność honorową uczelni na wniosek Wydziału Prawa i Administracji. Tytuł przyznany został w szczególności za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie prawa publicznego, prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, aktywną współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, przede wszystkim z jego Wydziałem Prawa i Administracji, a zwłaszcza współorganizację od 2001 roku cyklicznych polsko-niemieckich seminariów oraz współredagowanie serii wydawniczej „Krakauer-Augsburger Rechtsstudien”, a także za promowanie w Niemczech polskiej nauki i kultury. Recenzentami w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa byli prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. Andrzej Kidyba z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł nadany został w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu UJ w Collegium Maius, któremu przewodniczył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel.

Laudację na cześć uhonorowanego wygłosił prof. Fryderyk Zoll z Wydziału Prawa i Administracji UJ. Pokrótce przedstawił on historię kontaktów prof. Schmidta z Uniwersytetem Jagiellońskim, które zaowocowały trwałą współpracą naukową pomiędzy wydziałami prawa najstarszej polskiej uczelni i Uniwersytetu w Augsburgu.

- Trudno przecenić znaczenie tej więzi. Jest ona bowiem szczególnym wyrazem budowania Europy jako wspólnej przestrzeni nauki. Jest to budowla wznoszona na o wiele trwalszym fundamencie niż fundament polityczny. Jest to fundament wspólnej naukowej pasji i dążenia do prawdy. Jest to wspólne odkrywanie prawdziwego dialogu i łączących nas wartości - podkreślił laudator.

Omawiając niezwykle bogaty dorobek naukowy prof. Schmidta, Fryderyk Zoll zwrócił uwagę m.in. na rolę, jaką w jego myśli odgrywa zagadnienie integracji europejskiej. - Europa Reinera Schmidta jest zjednoczona w wielości, tworząca liberalną przestrzeń pozwalającą na zrastanie się wspólnego rynku, przyjaznego i gospodarce, i ekologii. Zróżnicowanie Europy jest jej wielką wartością i paradoksalnie gwarancją udanej integracji - zauważył.

Prof. Zoll zwrócił również uwagę na szczególny wkład uhonorowanego w refleksję nad prawnymi aspektami ochrony środowiska. - Reiner Schmidt wierzy, że jest możliwe takie ukształtowanie instrumentów regulacyjnych między prawem środowiska a prawem regulującym gospodarkę, aby uzyskać efekt pozwalający na pogodzenie gospodarczej efektywności z optymalnymi rozwiązaniami ekologicznymi - zaznaczył prof. Zoll.

Laudator omówił także rolę, jaką niemiecki uczony odegrał w edukacji prawniczej, m.in. poprzez czynny udział w reformowaniu systemu kształcenia prawników w Niemczech. Podkreślił, że Reiner Schmidt „jest wzorem nauczyciela, który stworzył prawdziwą szkołę uczonych”, do którego uczniów należą wybitni profesorowie prawa administracyjnego, w tym Andreas Voβkuhle, pełniący w przeszłości funkcję prezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Na zakończenie laudacji, prof. Zoll wyraził nadzieję, że włącznie prof. Schmidta w poczet doktorów honoris causa UJ nie jest zwieńczeniem zainicjowanej przez niego współpracy, która, zdaniem laudatora, będzie „trwać i rozwijać się nadal, z korzyścią dla obu uniwersytetów, Polski, Niemiec i Europy”.

W swoim wystąpieniu uhonorowany podziękował przedstawicielom Wydziału Prawa i Administracji UJ za długotrwałą i owocną współpracę. Ceremonię zwieńczył krótki wykład prof. Reinera Schmidta, zatytułowany „Gehört die Geldpolitik vor den Richter?” (Czy polityka pieniężna powinna stawać przed sądem?).

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
Dr Michał Parniak odebrał Nagrodę im. Franka Wilczka
Dr Michał Parniak odebrał Nagrodę im. Franka Wilczka
"Człowiek instytucja" – Jubileusz prof. Jana Święcha
"Człowiek instytucja" – Jubileusz prof. Jana Święcha
Były rektor UJ uhonorowany za wkład w rozwój polsko-japońskich relacji
Były rektor UJ uhonorowany za wkład w rozwój polsko-japońskich relacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron