Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasłużeni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger

Zasłużeni  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger

Senat UJ przyznaje odznakę "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego" osobom wyróżniającym się znamienitą postawą, doceniając je za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 24 czerwca do grona wyróżnionych w ten sposób dołączyli prof. Rett Ludwikowski oraz prof. Walter Rechberger.

Z wnioskiem o przyznanie odznak obu naukowcom wystąpili profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość, która odbyła się w auli Collegium Novum UJ prowadziła prof. Dorota Malec, prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej.

Profesor Rett Ludwikowski uhonorowany został w szczególności za: stworzenie podstaw pod współpracę naukową i dydaktyczną między Szkołą Prawa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki a Wydziałem Prawa i Administracji UJ, wieloletnią wyjątkową służbę na rzecz twórczego rozwoju wspólnych programów nauczania oraz wychowanie kilku pokoleń prawników po obu stronach Atlantyku.

- Profesor Ludwikowski jest związany z UJ od blisko 60 lat, stanowi wzór osoby działającej z duchem uniwersytetu, nie tylko poprzez ogromne zaangażowanie w naukę i dydaktykę oraz współpracę międzynarodową, ale także poprzez nowatorski charakter wytrwale realizowanych działań – mówił w wygłoszonej laudacji prof. Piotr Szwedo z Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Rett Ryszard Ludwikowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa UJ, gdzie w 1966 roku zdobył  stopień magistra. Po zakończeniu studiów został zatrudniony na wydziale jako pracownik naukowy uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych w 1971 roku („Koncepcja rządu reprezentacyjnego J.S Milla na tle ustroju angielskiego”), a także doktora nauk społecznych (politologia), a w 1976 roku doktora habilitowanego nauk prawnych. Do 1982 roku kierował Zakładem Współczesnych Ruchów i Myśli Politycznej na Wydziale Prawa UJ. Od 1982 roku przebywa w Stanach Zjednoczonych gdzie większość swojej pracy naukowej i dydaktycznej związał z The Catholic Universitv of America (od 1984).

- Wszechstronne wykształcenie przełożył na swoje zainteresowania badawcze, zajmując się szeregiem kluczowych zjawisk, takich jak handel międzynarodowy, prawa człowieka, systemy konstytucyjne i doktryny polityczne. Jego publikacje dotyczą historii polskiej myśli politycznej, funkcjonowania amerykańskich sądów, porównawczych studiów nad prawem konstytucyjnym, a także naukowej krytyki systemu komunistycznego – mówił o prof. Ludwikowskim laudator.

Drugi z odznaczonych – profesor Walter Rechberger doceniony został m. in. za: wieloletnie zaangażowanie w rozszerzanie i pogłębianie współpracy między Uniwersytetem Wiedeńskim a Uniwersytetem Jagiellońskim w szczególności w zakresie powołania i opieki nad pierwszą w Polsce Szkołą Prawa Austriackiego, pracę naukową nad austriackim i europejskim postępowaniem cywilnym i arbitrażowym, wydanie wiodących komentarzy do prawa o notariacie i egzekucji oraz aktywność dydaktyczną na uniwersytetach w Europie, USA, Ameryce Południowej, Chinach i RPA.

Prof. Walter Rechberger jest wybitnym specjalistą prawa cywilnego procesowego (postępowania cywilnego), emerytowanym profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego autorem ponad 300 pozycji naukowych w tym książek i opracowań monograficznych opublikowanych w Austrii oraz wielu innych krajach między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie , Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji, Turcji, Rumunii na Węgrzech czy w Polsce.

Pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego (1999-2006) podjął decyzję o uruchomieniu Szkoły Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Dzięki temu krokowi, niełatwemu ze względów organizacyjnych i finansowych, od kilkunastu lat WPiA ma możliwość goszczenia najlepszych profesorów z poszczególnych dyscyplin prawa w Austrii, co stanowi wzbogacenie oferty dydaktycznej dla aktualnych studentów i daje możliwość podjęcia staży oraz pracy w zawodach prawniczych dla wielu absolwentów tej szkoły. Szkołę prawa austriackiego od roku 2006/2007 w którym odbyła się pierwsza edycja podjęło i w zdecydowanej większości ukończyło blisko pół tysiąca studentów.

- Dzisiejsze odznaczenie dla prof. Rechbergera, nie jest wyróżnieniem jedynie za zasługi dla UJ, jest odznaczeniem za wielkie uczestnictwo w budowaniu idei europejskiego uniwersytetu, budowaniu wspólnoty prawników, którzy mają zadanie tworzenie Europy zgodnej z zasadami państwa prawa – podkreślił w laudacji prof. Fryderyk Zoll.

- Praworządność jest podstawą sprawiedliwości. Postrzegam wielość szkół praw obcych, które istnieją na Uniwersytecie Jagiellońskim jako istotny wkład w przygotowanie do zapanowania powszechnej sprawiedliwości. Szkoły te otwierają przed ich absolwentami wizję tego, jak konkretnie projektować formy praworządności w różnych dyscyplinach. A wzajemne poznanie sprzyja społeczeństwu – zaznaczył prof. Rechberger w wystąpieniu wygłoszonym po odebraniu odznaczenia.

Uroczystość w auli Collegium Novum była także okazją do wręczenia dyplomów absolwentom Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Szkoły Prawa Austriackiego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron