Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński świętuje 78. rocznicę wznowienia oficjalnej działalności

Uniwersytet Jagielloński świętuje 78. rocznicę wznowienia oficjalnej działalności

Mija 78 lat odkąd najstarsza polska uczelnia oficjalnie zainaugurowała pierwszy rok akademicki po ponad 5-letniej przerwie spowodowanej przez okupację hitlerowską. 20 marca 2023 r. Uniwersytet Jagielloński oficjalnie uczcił rocznicę tego wydarzenia, która przypadła dzień wcześniej. Co warte podkreślenia, w trudnym i niebezpiecznym czasie wojny i okupacji uniwersytet nie zaprzestał działalności, lecz realizował ją w formie tajnej.

Uroczystości w Collegium Novum, podczas której złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą tajne nauczanie, przewodniczył rektor UJ prof. Jacek Popiel. W ceremonii uczestniczyli również m.in. prorektorzy i kwestor UJ, przedstawiciele Samorządu Studentów, Towarzystwa Doktorantów oraz Stowarzyszenia Absolwentów UJ, a także członkowie Stowarzyszenia Ne Cedat Academia na czele z jego prezes Moniką Małecką.

19 marca 1945 roku to data symbolizująca odrodzenie Uniwersytetu Jagiellońskiego po gehennie ciemnych lat okupacji. Podczas pierwszej powojennej inauguracji ówczesny rektor UJ prof. Tadeusz Lehr-Spławiński otwierał 581. rok akademicki od założenia uczelni. Wzięło w niej udział grono profesorskie UJ, młodzież akademicka, przedstawiciele władz państwowych, duchownych i wojskowych, a także tłumy krakowian. Prof. Tadeusz Lehr-Spławiński przypomniał losy uniwersytetu w pierwszych miesiącach okupacji po tragiczne wydarzenia z 6 listopada 1939 roku, gdy sam wraz z niemal całym korpusem akademickim Krakowa został podstępnie aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego. Następnie rektor tajnego uniwersytetu prof. Władysław Szafer przedstawił sprawozdanie z lat wojny.

Uniwersytet Jagielloński był obok uczelni w Lublinie pierwszą szkołą akademicką, która przystąpiła do pracy dydaktycznej i naukowej po uwolnieniu z niemieckiego jarzma. Prof. Jan Gwiazdomorski określał to wydarzenie jako "zmartwychwstanie nauki polskiej". Odradzał się bowiem symbol żywotności kultury i nauki polskiej. W powojennym roku akademickim, który trwał zaledwie cztery miesiące, dyplomy ukończenia studiów otrzymało 472 absolwentów, przeprowadzono 65 przewodów doktorskich oraz 12 habilitacji. Było to możliwe jedynie dzięki podziemnej działalności w czasie wojny. Znalazło to zresztą wyraz w uchwale Senatu UJ, podjętej 19 marca 1945 r., stwierdzającej, że "pięciolecie wojenne nie stanowiło przerwy w wiekowym trwaniu Almae Matris".

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron