Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe centra doskonałości naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowe centra doskonałości naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim

28 marca w Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość otwarcia trzech Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Trzech naukowców polskiego pochodzenia, którzy wcześniej pracowali w Niemczech, Szwajcarii oraz USA, powraca do Polski, dzięki polsko-niemieckiemu wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach programu Dioscuri.

 

Dwóch przedstawicieli nauk o życiu i jeden matematyk obejmie kierownictwo nad grupami badawczymi, które dołączą do pięciu utworzonych wcześniej Centrów Dioscuri prowadzących nowatorskie badania podstawowe w warszawskich ośrodkach. W ramach programu na Uniwersytecie Jagiellońskim powstaną następujące jednostki:

  • Centrum Dioscuri Dynamiki Strukturalnej Receptorów (Dioscuri Centre for Structural Dynamics and Receptors), którym pokieruje dr Przemysław Nogły,
  • Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Posttranslacyjnych (Dioscuri Centre for Modelling of Posttranslational Modifications), którym pokieruje dr Mateusz Sikora,
  • Centrum Dioscuri w Zakresie Spacerów Losowych w Geometrii i Topologii (Dioscuri Centre in Random Walks in Geometry and Topology), którym pokieruje dr Mikołaj Frączyk.

- To właśnie z myślą o takich talentach i obszarach badawczych zainaugurowaliśmy ten program tutaj w Krakowie w 2017 roku. Powinniśmy wspierać zdrową wymianę intelektualną między wszystkimi krajami europejskimi, jeśli chcemy dążyć do stworzenia atrakcyjnej, zintegrowanej, skutecznie działającej Europejskiej Przestrzeni Badawczej - podkreśla prof. Martin Stratmann, prezes Towarzystwa Maxa Plancka, inicjator programu Dioscuri.

- Od wielu lat podnosimy systematycznie jakość badań prowadzonych w UJ, promując szczególnie ich wymiar interdyscyplinarny. Elementem budowy prestiżu jest szeroko rozwijana współpraca międzynarodowa, dzięki której uczelnia staje coraz bardziej rozpoznawalna w światowym środowisku naukowym jako atrakcyjne miejsce do studiowania i realizacji ambitnych przedsięwzięć badawczych – komentuje prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski.

Uroczystość otwarcia nowych centrów zgromadziła w Auli Collegium Novum około 100 gości z różnych instytucji naukowych, a także przedstawicieli władz lokalnych i korpusu dyplomatycznego. Uczestników powitał w zastępstwie rektora UJ prof. Jacka Popiela prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki, natomiast główną część uroczystości poprowadził prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski.

- Nawet w ramach tak bogatej współpracy naukowej, jaka ma miejsce między Polską a Niemcami, zdarzają się projekty wyjątkowe i do takich należy program Dioscuri – podkreślił obecny na spotkaniu ambasador Niemiec Thomas Bagger. Z kolei prezes Towarzystwa Maxa Plancka prof. Martin Stratmann zauważył, że Uniwersytet Jagielloński jest doskonale przygotowany do realizowania tego przedsięwzięcia: - Tak się złożyło, że w ostatnim naborze trzech najlepiej wykwalifikowanych kandydatów, którzy zaprezentowali plany najbardziej innowacyjnych badań, wskazało Uniwersytet Jagielloński jako miejsce, w którym chcieliby zrealizować swoje projekty. Wcale mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę prestiż tej uczelni oraz jej dynamicznie rozwijającą się infrastrukturę badawczą – powiedział.

Każde z nowo utworzonych centrów naukowych zostało pokrótce przedstawione przez wiceprzewodniczącego Komitetu Dioscuri prof. sir Leszka Borysiewicza. Następnie kierownicy każdej z tych jednostek wygłosili krótkie prezentacje na temat planowanych badań. W ramach uroczystości wygłoszony został również wykład prof. Brendy Schulman z Instytutu Biochemii Towarzystwa Maxa Plancka, zatytułowany "Supramolecular assembly as a master regulator of enzyme activity".

O programie Dioscuri

Program Dioscuri, powstały z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka, ma na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej grup badawczych zdolnych do konkurowania na poziomie międzynarodowym. Każde z Centrów Dioscuri otrzyma w ciągu pięciu lat finansowanie w kwocie 1,5 miliona euro. Przedsięwzięcie zarządzanie jest wspólnie przez Towarzystwo Maxa Plancka oraz Narodowe Centrum Nauki. Koszty ponoszone są w równym stopniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec, natomiast instytucje przyjmujące z Polski dostarczają koniecznej infrastruktury badawczej. Po pomyślnym polskim starcie program uruchomiony został również w Czechach. 

- Dążymy do większego zrównoważenia poziomu doskonałości naukowej w Europie. Jesteśmy wdzięczni za to, że Towarzystwo Maxa Plancka, jako jedna z wiodących europejskich organizacji naukowych, pomaga polskiej nauce w pełni wykorzystać swój potencjał – mówi dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

- Program Dioscuri to wyjątkowe polsko-niemieckie przedsięwzięcie, które w ramach nowatorskiej bilateralnej współpracy przeciwdziała drenażowi mózgów z Europy Środkowej. Jest to niezwykle ważne, gdyż bez utalentowanych i wysoce wykwalifikowanych naukowców nie będzie możliwe sprostanie wyzwaniom przyszłości, jak np. zmiany klimatyczne, czy też kryzys energetyczny – zauważa ambasador Niemiec w RP Thomas Bagger.
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron