Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład "Into the Digital Age: the World in the Twenty-First Century"

Wykład "Into the Digital Age: the World in the Twenty-First Century"

11 maja 2015 roku o godzinie 19.00 w Auditorium Maxmum UJ rozpoczął się wykład wybitnego brytyjskiego socjologa, prof. Anthony'ego Giddensa, zatytułowany „Into the Digital Age: the World in the Twenty-First Century". Gościnny wykład otwarty dla całej społeczności akademickiej Krakowa odbył się z okazji odbywającego się 12 maja Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nadania prof. Giddensowi tytułu doktora honoris causa za jego nieoceniony wkład w rozwój nauk społecznych. W uroczystości wzięli udział liczni zaproszeni goście, reprezentujący środowisko akademickie, władze miasta i regionu, a także media krajowe i lokalne.

Prof. Giddens rozpoczął swoje wystąpienie od podkreślenia, że w obecnym czasie najnowsze osiągnięcia techniki przyczyniają się do coraz szybszych i głębszych zmian  w naszym codziennym życiu. Porównał rewolucję cyfrową do wynalezienia pisma na wczesnym etapie rozwoju cywilizacji ludzkiej – oba te wydarzenia doprowadziły do przełomowego postepu socjologicznego. Zwrócił też uwagę na trzy filary rewolucji cyfrowej: Internet, superkomputery oraz robotykę. W nowoczesnym świecie superkomputery zarządzają robotami o różnym stopniu skomplikowania – od kasowników biletowych do zaawansowanych urządzeń produkcyjnych – komunikując się z nimi za pomocą sieci połączeń, z których główną jest Internet. Zarówno to, jak i fakt, że dostęp do informacji w skali globalnej stał się dużo łatwiejszy, wpływa na gospodarkę, ekonomię i politykę społeczną, co ma bezpośrednie przełożenie na rzeczywistość, w jakiej żyje przeciętny człowiek.

Anthony Giddens jest uznawany za jednego z najważniejszych współczesnych socjologów. Jego książki przetłumaczono na ponad 30 języków, a prace jego autorstwa należą do najczęściej cytowanych w zakresie nauk humanistycznych. Zajmuje się globalizacją, polityką oraz wpływem nowoczesności na społeczeństwo i jednostkę. Jest twórcą teorii strukturacji. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Cambridge, Londynie oraz Leicester. W latach 1996–2003 był dyrektorem London School of Economics. Od 2004 roku zasiada w Izbie Lordów jako Baron Giddens.

Utrwalony niezwykle głęboko w tradycji Almae Matris Jagellonicae zwyczaj wyróżniania doktoratem honorowym sięga swymi początkami drugiego dziesięciolecia XIX wieku. Na jego pojawienie się i regulaminowe utrwalenie wpływały bezpośrednio - jak wolno przypuszczać – wzory obce płynące z wszechnic niemieckich i austriackich. Powołując się na nie domagał się Uniwersytet już w marcu i kwietniu 1815 roku w Dyrekcji Edukacji Narodowej w Warszawie uprawnień do "dawania zaszczytu doktoratu mężom, którzy się w świecie literackim wsławili przez pisma swoje uczone i pożyteczne, które to dyplomata nazywają się honorifica, dla rozróżnienia ich od tych, które drogą zwyczajną udzielane bywają". Wśród zagranicznych osobistości wyróżnionych tym tytułem w ostatnich latach wymienić można Normana Daviesa, Dalajlamę czy Roberta Hubera.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron