Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarcie konferencji „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych"

Otwarcie konferencji „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych"

W piątek 11 września 2015 roku o godzinie 9:00 w Auditorium Maximum odbyło się uroczyste otwarcie międzynarodowej konferencji „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie".

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz społeczności akademickiej i władz regionalnych. Wśród nich znaleźli się między innymi rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor ds. Collegium Medium UJ prof. Piotr Laidler, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Tomasz Brzostek, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki, wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, a współorganizatorami: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Urząd Miasta Krakowa i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Otwierając konferencję, prof. Wojciech Nowak podziękował wszystkim pielęgniarkom za trud i oddanie, które stanowią kwintesencję tego zawodu oraz podkreślił ich nieodzowne znaczenie dla służby zdrowia jako całości, czego wielokrotnie doświadczył w trakcie swej długoletniej pracy w zawodzie chirurga. Następnie uczestnicy obejrzeli materiał filmowy, przedstawiający rozwój historii pielęgniarstwa w Krakowie. Po tej prezentacji rozpoczęła się właściwa, naukowa część konferencji.

Celem międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej jest prezentacja dorobku i perspektyw kształcenia, praktyki oraz badań naukowych w pielęgniarstwie w nawiązaniu do historii 90-lecia powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie. Konferencja przypadająca w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie będzie szczególną okazją do refleksji z perspektywy historycznej nad stanem obecnym i przyszłością pielęgniarstwa. Szkoła powstała w 1925 roku z inicjatywy: Marii Epstein i Anny Rydlówny absolwentek Szkoły Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia PP. Ekonomek św. Wincentego à Paulo. Znaczący wpływ na powstanie szkoły miało poparcie wielu profesorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i pomoc Fundacji Rockefellera. Szkoła była uznawana za jedną z wiodących w kraju, cieszyła się zasłużoną renomą zarówno w społeczeństwie polskim, jak i za granicą. Absolwentki szkoły miały bardzo dobrą opinię, a ich praca przyczyniła się do kształtowania prestiżu zawodu.

Konferencja będzie poświęcona innowacyjności w kształceniu pielęgniarek, praktyce i badaniach naukowych – refleksje i kierunki rozwoju. W trakcie poszczególnych sesji zostaną podjęte zagadnienia: kształcenia pielęgniarek, bezpieczeństwa pacjenta, opieki holistycznej, kontaktu terapeutycznego, współpracy w zespole interprofesjonalnym, zagadnienia etyczne i prawne w praktyce i badaniach, znaczenie nauk podstawowych i nowych technologii oraz perspektywy opieki zdrowotnej w kolejnych dekadach. W czasie konferencji będzie miał miejsce również panel dyskusyjny poświęcony kierunkom zmian w teorii i praktyce pielęgniarskiej oraz liczne warsztaty i sesje posterowe. W drugim dniu konferencji odbędzie się Zjazd Absolwentów Pielęgniarstwa. Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń szerokiego grona ekspertów z Polski i z zagranicy – naukowców, nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia i praktyków. Obecność zagranicznych ekspertów pozwoli na uzyskanie europejskiej perspektywy odnośnie zadań pielęgniarstwa w systemie ochrony zdrowia w kolejnych dekadach.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Karola Estreichera młodszego

Upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Karola Estreichera młodszego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron