Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

JKW Książę Turki Al Faisal z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

JKW Książę Turki Al Faisal z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

11 października 2022 r. na najstarszej polskiej uczelni gościł Jego Królewska Wysokość książę Turki Al Faisal Abdulaziz Al Saud z Królestwa Arabii Saudyjskiej. Wizyta odbyła się z okazji 90. rocznicy nawiązania bilateralnych stosunków pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską oraz upamiętniającej to wydarzenie konferencji naukowej.

Przedstawiciela saudyjskiej rodziny królewskiej powitali w progach Uniwersytetu Jagiellońskiego rektor prof. Jacek Popiel oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec. W trakcie spotkania z władzami uczelni w Sali Senackiej Collegium Novum książę Turki Al Faisal dokonał wpisu do księgi pamiątkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ważnym punktem wizyty księcia Turkiego Al Faisala w Collegium Novum było uroczyste otwarcie wystawy zdjęć upamiętniających wizytę Jego Królewskiej Wysokości księcia Faisala Al Sauda w Rzeczypospolitej Polskiej w 1932 r. Książę Faisal, późniejszy król Arabii Saudyjskiej, ojciec goszczącego na UJ księcia Turkiego Al Faisala, został wówczas przyjęty w Warszawie przez marszałka Józefa Piłsudskiego i odznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckiego medalem Polonia Restituta. Wizyta ta uznawana jest za początek bilateralnych stosunków pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską.

Książę Turki Al Faisal wziął następnie udział w konferencji w Auli Collegium Novum, zorganizowanej z okazji 90. rocznicy wyżej wymienionej wizyty, z udziałem m.in. władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, podsekretarza stanu w MSZ RP Pawła Jabłońskiego, ambasadorów Arabii Saudyjskiej, Kataru, Palestyny, Egiptu, Libii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce oraz licznie zgromadzonych studentów UJ.

Powitawszy uczestników konferencji, rektor UJ prof. Jacek Popiel przedstawił pokrótce historię najstarszej polskiej uczelni, od założenia po czasy współczesne, szczególną uwagę poświęcając dziejom studiów orientalnych i arabistycznych, których oficjalny początek wiąże się z postacią prof. Tadeusza Kowalskiego, któremu w 1919 r. powierzono na Uniwersytecie Jagiellońskim kierowanie pierwszą w Polsce katedrą filologii orientalnej.

Po prof. Jacku Popielu głos zabrał książę Turki Al Faisal. W swoim wystąpieniu omówił historię stosunków polsko-saudyjskich, sporo uwagi poświęcając pierwszej wizycie polskiej delegacji w Królestwie Hidżazu, Nadżdu oraz Przyłączonych Prowincji – państwie, które od 1932 r. nosi nazwę Arabia Saudyjska. Miała ona miejsce w 1930 r., a przewodniczył jej hrabia Edward Raczyński. Zdaniem księcia Turkiego Al Faisala, postawa hrabiego w trakcie tej wizyty była świadectwem dyplomacji najwyższej próby, pełnej szacunku dla odmiennego kraju, jego kultury i religii. Książę podkreślił przy tym rolę intelektualistów w rozwoju przyjaznych relacji między narodami i zaapelował o rozwój współpracy pomiędzy Instytutem Orientalistyki UJ a założonym i kierowanym przez siebie Centrum Badań i Studiów Islamskich im. Króla Faisala (King Faisal Center for Research and Islamic Studies).

W trakcie konferencji głos zabrała także m.in. kierownik Katedry Arabistyki UJ prof. Barbara Michalak-Pikulska, która przedstawiła fragmenty relacji z wizyty księcia Faisala z 1932 r. opublikowanych na łamach ówczesnych polskiej prasy, które, jak podkreśliła, dowodzą doniosłości tego wydarzenia na tym „ważnym historycznie etapie życia obu narodów”. W swoim wystąpieniu prof. Michalak-Pikulska poświęciła uwagę nie tylko polsko-saudyjskim kontaktom dyplomatycznym, ale i naukowym, w które angażuje się m.in. jej katedra.

Po zakończeniu obrad, książę Turki Al Faisal udał się w towarzystwie władz Uniwersytetu do Collegium Maius, gdzie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Biblioteką Jagiellońską a Centrum Badań i Studiów Islamskich im. Króla Faisala. Książę obejrzał następnie zabytkowe manuskrypty i inne eksponaty z kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej.

Współpraca Uniwersytetu z Arabią Saudyjską obejmuje w szczególności działalność naukową Instytutu Orientalistyki na Wydziale Filologicznym UJ, a także aktywną współpracę z saudyjskimi partnerami prowadzoną przez pracowników UJ Collegium Medicum. W ostatnich latach na najstarszej uczelni kilkakrotnie gościły delegacje z Arabii Saudyjskiej, w skład których weszli m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i szkolnictwa wyższego Królestwa. Warto również nadmienić, że w latach 2013-2016 obecna kierownik Katedry Arabistyki UJ prof. Barbara Michalak-Pikulska była członkinią zarządu naukowego King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Arabic Language w Rijadzie.

Zobacz video galerię
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron