Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minister ds. edukacji, młodzieży i sportu kraju związkowego Brandenburgia z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Minister ds. edukacji, młodzieży i sportu kraju związkowego Brandenburgia z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

2 lutego 2023 roku rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel gościł w Collegium Novum delegację niemiecką pod przewodnictwem minister ds. edukacji, młodzieży i sportu Kraju Związkowego Brandenburgia Britty Ernst.

Uniwersytet Jagielloński w trakcie spotkania reprezentowali również m.in. prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec oraz dziekan Wydziału Historycznego prof. Stanisław Sroka. W skład delegacji niemieckiej weszli ponadto m.in. konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr Michael Groß oraz koordynator Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej Dietmar Nietan.

Powitawszy przybyłych gości, rektor UJ przedstawił najważniejsze fakty na temat historii i dziejów współczesnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast prorektor UJ prof.. Dorota Malec omówiła bieżący stan i dotychczasowe efekty współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z uczelniami niemieckimi, z którymi krakowska uczelnia współdziała w ramach licznych międzynarodowych sieci i stowarzyszeń naukowych (m.in. The Guild of European Research-Intensive Universities, Coimbra Group, Una Europa), a także w ramach licznych porozumień bilateralnych. Rektor UJ prof. Jacek Popiel podkreślił przy tej okazji znaczenie współpracy uczelni z Towarzystwem Maksa Plancka, z czym wiążą się m.in. kolejne Centra Dioscuri, których otwarcie planowane jest w tym roku.

W trakcie spotkania minister Britta Ernst pokrótce omówiła obecne wyzwania związane z edukacją młodzieży w Niemczech, zarówno szkolnej, jak i akademickiej. Z uznaniem odniosła się do tradycji, dziedzictwa i najnowszych dokonań Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako uczelni aktywnie zaangażowanej we współpracę międzynarodową i odgrywającej w krakowskim środowisku szczególnie ważną rolę edukacyjną, naukową i kulturalną.

JM Rektor zapewnił przybyłych gości, że współpraca z partnerami niemieckimi jest dziś czynnikiem kluczowym dla działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym kontekście prof. Jacek Popiel podkreślił doniosłą pozytywną rolę kontaktów uczelni z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Po spotkaniu z władzami uczelni minister Britta Ernst zwiedziła wraz z resztą delegacji budynek Collegium Novum oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron