Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

  • +(48) 12 663 26 63,
  • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odroczenie terminu wnoszenia opłat za studia

Odroczenie terminu wnoszenia opłat za studia

Jednostka do kontaktu: Dział Obsługi Studiów, e-mail: ksztalcenie@uj.edu.pl, telefon: 12 663 26 52.

 

 

 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w rezultacie znalezienie się przez naszych studentów (obywateli Ukrainy) w trudnej sytuacji życiowej, Rektor UJ zdecydował o:

  • przedłużeniu  terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów będących obywatelami Ukrainy. Terminy upływające w okresie od lutego 2022 roku do maja 2022 roku ulegają przedłużeniu do dnia 30 września 2022 roku.
  • możliwości ubiegania się do dnia 30 września 2022 roku przez studentów pierwszego roku studiów będących obywatelami Ukrainy o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne z przyczyn związanych z agresją zbrojną Rosji na terytorium Ukrainy.
Polecamy również
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ
Darmowy kurs języka polskiego online
Darmowy kurs języka polskiego online
Procedury dla studentów uczelni ukraińskich
Procedury dla studentów uczelni ukraińskich
Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki
Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron