Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

23
Saturday
23.09.2017
Selected Day
Autyzm - od nauki do praktyki
Calendar Autyzm - od nauki do praktyki

23.09.2017 - 25.09.2017

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na 2. edycję trzydniowej konferencji "Autyzm - od nauki do praktyki". - Naszym celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich praktycznych zastosowań w terapii osób z ASD. Szczególną uwagę poświęcimy w tym roku dojrzewaniu i usamodzielnianiu się osób z ASD - zapowiadają organizatorzy.
Read More o Autyzm - od nauki do praktyki
Ongoing
90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. PTM wczoraj - dziś - jutro
Calendar 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. PTM wczoraj - dziś - jutro

22.09.2017 - 23.09.2017

Konferencja organizowana wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (PTM) została zainspirowana dwoma ważnymi wydarzeniami w historii nauki polskiej - 90. rocznicą powołania PTM oraz przypadającą w tym roku rocznicą 160-lecia urodzin ojca polskiej mikrobiologii prof. Odona Bujwida, który w 1882 roku utworzył Katedrę Higieny na UJ, a 130 lat temu wygłosił słynnych 5 "odczytów o bakteryjach".
Read More o 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. PTM wczoraj - dziś - jutro
Soon
Słowiańskie światy wyobraźni
Calendar Słowiańskie światy wyobraźni

25.09.2017 - 26.09.2017

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową "Słowiańskie światy wyobraźni", która odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Krakowie.
Read More o Słowiańskie światy wyobraźni
Idee Jagiellońskie w relacjach międzykulturowych
Calendar Idee Jagiellońskie w relacjach międzykulturowych

26.09.2017

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Dialogu Międzykulturowego - Cooperantis zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Idee jagiellońskie w relacjach międzykulturowych" z udziałem wybitnych ekspertów z ośrodków akademickich z Polski, Litwy, Węgier, Ukrainy i Niemiec.
Read More o Idee Jagiellońskie w relacjach międzykulturowych
Transformacja w (kon)tekstach kultury
Calendar Transformacja w (kon)tekstach kultury

26.09.2017 - 27.09.2017

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Transformacja w (kon)tekstach kultury", która odbędzie się w dniach 26-27 września br. w Krakowie.
Read More o Transformacja w (kon)tekstach kultury
VII Warsztaty Regionalne IATIS
Calendar VII Warsztaty Regionalne IATIS

27.09.2017 - 29.09.2017

Wydział Polonistyki i Centrum Badań Przekładoznawczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na VII Warsztaty Regionalne IATIS, które odbędą się w Krakowie.
Read More o VII Warsztaty Regionalne IATIS
68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich
Calendar 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

27.09.2017 - 30.09.2017

Kongres połączony został z 21. Zjazdem Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego (XXI Annual Meeting European Society of Surgery), a także z 2. Europejskim Zjazdem Rezydentów i Doktorantów szkolących się w dziedzinie chirurgii ogólnej (2nd European Meeting of Residents and PhD Students in Surgery).
Read More o 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich
Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes
Calendar Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes

28.09.2017 - 30.09.2017

Celem międzynarodowej konferencji jest stworzenie międzynarodowego interdyscyplinarnego forum badaczy, którzy cyklicznie będą się spotykać i przedstawiać wyniki swoich badań nad różnymi aspektami świąt, festiwali i świętowania, postrzeganych jako zwierciadło społecznych i kulturowych przemian, w tym wpływu urbanizacji na święta wiejskie.
Read More o Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes
II Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej
Calendar II Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej

29.09.2017 - 30.09.2017

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej stanowią kontynuację organizowanych od 2004 roku Małopolskich Warsztatów Gastrologii Dziecięcej i adresowane do wszystkich, którzy interesują się chorobami przewodu pokarmowego.
Read More o II Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej
Infekcyjne czynniki etiologiczne XXI wieku - wspólny problem zwierząt i ludzi
Calendar Infekcyjne czynniki etiologiczne XXI wieku - wspólny problem zwierząt i ludzi

29.09.2017 - 30.09.2017

Wkrótce minie 7 lat od podpisania porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na mocy którego utworzono Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Międzyuczelniana jednostka prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria. Efektem rozwijającej się współpracy zarówno na polu dydaktycznym, jak i naukowym będzie zorganizowanie we wrześniu br. konferencji naukowej.
Read More o Infekcyjne czynniki etiologiczne XXI wieku - wspólny problem zwierząt i ludzi
III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski
Calendar III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

11.10.2017 - 14.10.2017

Przewodnim hasłem kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo".
Read More o III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski
Międzynarodowa konferencja „Wolność w kulturze”
Calendar Międzynarodowa konferencja „Wolność w kulturze”

13.10.2017

Instytut Studiów Międzykulturowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zaprasza na międzynarodową konferencję „Wolność w kulturze”, która odbędzie się 13 października 2017 roku w Krakowie. Celem konferencji jest refleksja nad ograniczeniami wolności – rozumianej w szerokim zakresie m.in. jako swobody wyrażania poglądów politycznych i przekonań religijnych – we współczesnych kulturach.
Read More o Międzynarodowa konferencja „Wolność w kulturze”
Back to Top

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj