Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

http://www.uj.edu.pl/uj-lift-theme/images

Dr Daniel Cichy nowym szefem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Dr Daniel Cichy nowym szefem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał dr. Daniela Cichego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisko dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM). Nominowany od maja ubiegłego roku był zastępcą dyrektora PWM, a od stycznia 2013 roku redaktorem naczelnym Wydawnictwa.

Dr Daniel Cichy jest absolwentem muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu. W lutym 2013 roku obronił rozprawę doktorską Witold Szalonek. Monografia życia i twórczości napisaną pod opieką prof. Alicji Jarzębskiej. Przez wiele lat związany był z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzykologii UJ. Do jego kręgu zainteresowań należy współczesna twórczość kompozytorska, rozpatrywana w kontekście historii muzyki, estetyki, postaw filozoficznych oraz muzyka operowa ujmowana w perspektywie historycznej, socjologicznej i teatrologicznej.

Nowy dyrektor PWM jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika "Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka "Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku".

Dr Daniel Cichy, oprócz działalności naukowej, prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym", a także Polskim Radiem. Jego publikuje eseje i teksty krytyczne regularnie publikowane są w krajowej i zagranicznej prasie.

Zdjęcie: Dr Daniel Cichy (fot. Bartłomiej Siedlik / PWM)

Polecamy również
Promocje doktorskie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Promocje doktorskie Wydziału Filologicznego UJ
Profesorowie odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim
Promocje doktorskie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj