Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesorowie odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim

Profesorowie odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 11 stycznia 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 59 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się sześcioro naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Akty nominacyjne odebrali:

  • Grażyna Bochenek, profesor nauk medycznych,
  • Zofia Fabiańska, profesor nauk humanistycznych,
  • Elżbieta Górska, profesor nauk humanistycznych,
  • Magdalena Kostkiewicz, profesor nauk medycznych,
  • Grzegorz Niziołek, profesor nauk humanistycznych,
  • Krzysztof Rutkowski, profesor nauk medycznych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Zdjęcie: Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Polecamy również
Promocje habilitacyjne Wydziału Chemii i Wydziału BBiB
Promocje habilitacyjne WFAIS oraz Wydziału Matematyki i Informatyki
Promocje habilitacyjne Wydziału Prawa i Administracji
Promocje habilitacyjne Wydziału Filozoficznego oraz WZiKS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj