Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Forum polsko-koreańskie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Forum polsko-koreańskie na Uniwersytecie Jagiellońskim

22 czerwca 2017 r. w Sali Senackiej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Korea Forum Seminar”, poświęcone polskim doświadczeniom w dziedzinie transformacji ustrojowej i ich potencjalnym implikacjom dla Półwyspu Koreańskiego.

Seminarium zorganizowane zostało Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ we współpracy z Ambasadą Republiki Korei w Polsce.

Uczestników powitał pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek. Następnie głos zabrali rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz ambasador Republiki Korei w Polsce Sung-joo Choi. W powitalnym wystąpieniu, rektor podkreślił wagę współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Koreą i wyraził przekonanie, że rozpoczynające się seminarium będzie ważnym krokiem w stronę dalszego rozwoju tego partnerstwa.  

Ambasador Sung-joo Choi pokrótce zaprezentował cel Korean Forum, którym jest organizowanie seminariów na różne tematy dotyczące Polski, Korei i współpracy polsko-koreańskiej oraz prowadzenie dyskusji na tematy istotne dla obu stron. Zwrócił uwagę na podobieństwo historyczne pomiędzy dwoma krajami: doświadczenie utraty niepodległości i zagrożenia zewnętrznego, wyrażając przy tym przekonanie, że sukces polskiej transformacji może stanowić dla Korei źródło cennych wskazówek w drodze do ponownego zjednoczenia półwyspu i jego integracji w jeden organizm polityczny, funkcjonujący w oparciu o zasady demokracji i gospodarki rynkowej.

Następnie prelekcję wstępną wygłosił konsul honorowy Republiki Korei we Wrocławiu Tomasz Szpikowski. Zaprezentował on pokrótce dynamicznie rozwijającą się współpracę polsko-koreańską, zarówno na przykładzie Wrocławia, jak i w skali ogólnokrajowej. W kontekście tematu seminarium, podkreślił on rolę solidarności i przebaczenia w pojednaniu między ludźmi i narodami, podkreślając paralelę pomiędzy historycznymi słowami z listu biskupów polskich do niemieckich „przebaczamy i prosimy o wybaczenie”, a wypowiedziami koreańskiego noblisty, prezydenta Kim-Dae-junga, który podkreślał rolę przebaczenia w potencjalnym zjednoczeniu Półwyspu Koreańskiego.

Główną część seminarium stanowiły dwie sesje tematyczne poświęcone różnym dziedzinom, w których polskie doświadczenia mogą okazać się pomocne dla Korei. Pierwsza z nich dotyczyła reform polityczno-militarnych, druga zaś lustracji, postrzeganej z perspektywy sprawiedliwości okresu przejściowego (ang. transitional justice). W dyskusjach uczestniczył m.in. były minister obrony narodowej RP dr Janusz Onyszkiewicz.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Delegacja UJ odwiedziła w Kolorado teren badań archeologicznych prowadzonych przez naszych naukowców
Na UJ otwarto konferencję poświęconą wybitnym współczesnym pisarzom rosyjskim
"Uniwersytet u progu niepodległości" - konferencja naukowa i wystawa w Collegium Novum
Bez bólu do zdrowia – III Forum Seniora w Auditorium Maximum UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj