Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Milionowa inwestycja UJ CM w Krakowie-Prokocimiu

Milionowa inwestycja UJ CM w Krakowie-Prokocimiu

Budynek przy ulicy Medycznej 7 zostanie przebudowany na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM (CIEM UJ CM). Na 6 tys. m kw. powstanie kompleks dydaktyczny z salami symulacyjnymi i nowoczesną biblioteką. Zakończenie wartej ponad 28 mln zł inwestycji, która dopełni tworzone od roku CIEM UJ CM, planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Coprosa Polska lider i Construcciones Y Promociones Coprosa.

Zaawansowane symulatory pacjenta, kolumna anestezjologiczna, defibrylatory, aparaty EKG, deski transportowe, respirator, aparaty USG, pompy infuzyjne - to tylko przykładowy sprzęt, w jaki wyposażone będą sale ćwiczeniowe i symulacyjne powstające w ramach CIEM UJ CM. Obecnie w jego skład wchodzi Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa przy ul. Michałowskiego, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej przy ul. Zamoyskiego oraz siedziba Zakładu Dydaktyki Medycznej przy ul. Łazarza.

- Cel budowania centrum to zapewnienie studentom komfortowych warunków do nauki . Część procedur, które poznają na zajęciach, jest albo bardzo inwazyjna, albo bardzo ryzykowna. Nie można się ich uczyć bezpośrednio na pacjentach. Takie centra dają możliwość symulowania prawdziwych warunków panujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych lub salach intensywnej terapii. Pozwalają więc na naukę w otoczeniu niemal identycznym, jak to, w których w przyszłości nasi studenci będą pracować - mówi dr Michał Nowakowski, kierownik Zakładu Dydaktyki Medycznej, odpowiedzialny za wdrażanie programu rozwojowego w UJ CM.

Wdrożenie w szkołach wyższych odpowiednich programów rozwojowych, obejmujących m.in. utworzenie centrów symulacji medycznej, to jeden z najważniejszych celów finansowanych z programów europejskich w obszarze zdrowia.

- Kształcenie z wykorzystaniem symulacji medycznej to dziś preferowana metoda nauczania na kierunkach medycznych na całym świecie. Takie innowacyjne centrum edukacji to przede wszystkim szansa dla studentów na jeszcze lepsze przygotowanie się do zawodu. Mimo wysokich kosztów, jakie pociąga jego budowa, musimy tę szansę wykorzystać - wyjaśnia prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. CM.

Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Dydaktyki Medycznej przy ul. Łazarza 16, gdzie powstały 3 sale symulacyjne wysokiej wierności (sala IT oraz dwie sale SOR), kosztowało blisko 320 tys. zł. Na remont i modernizację budynku przy ul. Medycznej 7 uczelnia musi wyasygnować ponad 28 mln zł ze środków własnych oraz uzyskanych ze sprzedaży domu studenckiego przy ul. Racławickiej. Kolejne 18 mln zł na wyposażenie pochodzi ze środków unijnych, a 3 mln zł to dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia.

W budynku przy ul. Medycznej 7 oddanych zostanie 7 sal wysokiej wierności: porodowa, środowiskowa z symulatorem karetki, operacyjna, dwie sale IT oraz dwie SOR. Studenci będą mogli korzystać m.in. z zaawansowanych symulatorów pacjenta, symulatora porodowego, karetki, ALS i BLS, kolumny anestezjologicznej, respiratora, aparatów USG i wielu innych niezbędnych sprzętów medycznych.

W sali do nauki umiejętności chirurgicznych znajdzie się 10 dwuosobowych stanowisk przystosowanych do nauki wiązania, szycia czy podstaw techniki laparoskopowej. Dodatkowym atutem będzie zaplecze do przygotowywania oraz przechowywania materiału biologicznego. Kolejna sala zostanie wyposażona w sprzęt potrzebny do rozwijania niezbędnych umiejętności technicznych, takich jak cewnikowanie, dostępy obwodowe i centralne czy intubacja dotchawicza.

Przy ul. Medycznej powstaną też pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy OSCE. W trakcie roku akademickiego będą tam prowadzone zajęcia w małych grupach ćwiczeniowych, takich jak PBL czy CBL oraz zajęcia typu BLS czy doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w pracy ze standaryzowanymi pacjentami. Sale zostaną zaaranżowane tak, aby jak najwierniej przypominały gabinety lekarskie czy stomatologiczne, pomieszczenia biurowe i domowe. Dodatkowo zostaną wyposażone w systemy nagrywania audio i wideo, co pozwoli studentom na indywidualne doskonalenie umiejętności. Całość umożliwi pełną symulację w zasadzie wszystkich aspektów pracy pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy indywidualnie oraz w zespołach.

Budynek objęty zostanie systemem kontroli dostępu z elektronicznym systemem sprawdzania obecności oraz wykorzystania pomieszczeń i sprzętu. Pełnię możliwości, jakie oferuje, będzie można poznać w czasie letniego obozu o charakterze treningowym, który zostanie zorganizowany po zakończeniu inwestycji. Około 40 studentów będzie wówczas pracowało w systemie odpowiadającym pracy w prawdziwym szpitalu, w ambulatoriach, na salach IT, SOR, operacyjnych czy zwykłych salach łóżkowych. Instruktorzy CIEM UJ CM przeprowadzą 7-dniową, 24-godzinną symulację obejmującą wszystkie aspekty pracy personelu medycznego z dyżurami stacjonarnymi, pod telefonem, przekazywaniem pacjentów pomiędzy oddziałami, przyjęciami, wypisami, prowadzeniem pełnej dokumentacji medycznej oraz opieką ambulatoryjną.

W wyremontowanych wnętrzach swoje miejsce znajdzie również nowoczesna biblioteka, w której planowane jest wdrożenie wielu nowych funkcjonalności. Dzięki takiemu połączeniu powstanie ośrodek odpowiadający współczesnym wyzwaniom dydaktycznym, pozwalający studentom na łączenie zdobywania wiedzy teoretycznej z doskonaleniem umiejętności praktycznych.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Doktorantka Wydziału Polonistyki nagrodzona za pracę magisterską
Akty nominacyjne dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dotknij kultury 2018. Sztuka bez barier w Collegium Maius UJ
Nowi pracownicy oficjalnie powitani w murach UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj