Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20190917

Rekrutacja na darmowe kursy dla studentów ostatnich lat studiów

Date: 17.09.2019 - 30.09.2019
Organiser: Projekt ZintegrUJ
Contact: rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl
Rekrutacja na darmowe kursy dla studentów ostatnich lat studiów

Biuro Projektu ZintegrUJ prowadzi obecnie rekrutację na darmowe kursy dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów licencjackich, magisterskich oraz studiów magisterskich jednolitych. Kursy i szkolenia są darmową formą wsparcia dla studentów, podnoszącą ich kompetencje. Każdy kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu lub zaświadczenia udziału.

Do rekrutacji żetonowej na poniższe kursy mogą przystąpić studenci 4-ch ostatnich semestrów tj. dwa ostatnie lata (studia licencjackie, magisterskie i studia jednolite magisterskie), którzy posiadają wpis ze wszystkich przedmiotów, rozliczyły rok akademicki 2018/2019 i są wpisane na rok 2019/2020 (posiadają status studenta następnego roku akademickiego).

Pierwszeństwo w rejestracji poprzez system USOSweb mają osoby, które do tej pory nie wykorzystały żadnego żetonu w kursie w ramach projektu ZintegrUJ w trakcie całych studiów.

Każdy student otrzymuje jeden żeton na całe studia.

Lista oferowanych kursów oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie:
www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=zintegruj.html

Rekrutacje trwające do 30 września:

 • Szkolenie certyfikowane z zakresu pierwszej pomocy
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - Leczenie ran
 • Szkolenie certyfikowane - Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • Szkolenie certyfikowane - ALS zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane - EPLS (European Pediatric Life Support)
 • Szkolenie certyfikowane - Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej - ITLS (International Trauma Life Support)
 • Szkolenie certyfikowane - Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych
 • Szkolenie certyfikowane - Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs z zakresu towaroznawstwa zielarskiego
 • Szkolenie certyfikowane - Diagnostyka obrazowa
 • Szkolenie certyfikowane dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kurs specjalistyczny żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
 • Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 • Szkolenie certyfikowane - Fascial Distortion Model - Moduł podstawowy I, II, III
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych - resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla położnych - Leczenie ran
 • Zarządzanie projektami muzycznymi
 • Kurs Agile Scrum Foundation
 • Kurs Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop i Lightroom w fotografii dokumentacyjnej
 • Kurs Adobe Illustrator
 • Certyfikowany kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation
 • Obsługa edytora nutowego Finale - warsztat
 • Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego - podejście praktyczne
 • Techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku
 • Nowe technologie technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens - warsztat
 • Event management w instytucjach kultury
 • Zarządzanie projektami w Kulturze
 • Digitalizacja i udostępnianie archiwów publicznych
 • Systemy informacji geograficznej - podejście praktyczne
 • Certyfikowany kurs LabChem - działalność akredytowanych chemicznych labolatoriów przemysłowych zgodnie z wymaganiami EN ISO 17025
 • Działalność akredytowanych laboratoriów badawczych w zakresie prawidłowego zarządzania chemikaliami oraz gospodarki odpadami
 • Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji
 • Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne
 • Zadania psychologa-praktyka
 • E-przedsiębiorczość
 • Dziennikarstwo i profilaktyka traumy
 • Techniki badania funkcjonowania mózgu – teoria i praktyka
 • E-enterpreneurship
 • Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość
 • Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka
 • Pracownia Badań Materiałów III - materiały memrystywne
 • Zaawansowane programowanie funkcyjne
 • Turystyka wiedza a praktyka
 • Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących
 • Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu
 • Storytelling, emocje i marketing w nowych mediach
 • Wczesna diagnostyka logopedyczna (dla nauczycieli)
 • Projektowanie gier: zasady i scenariusze
 • Warsztat głosu i mowy
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Warsztaty redakcji i publikacji tekstu
 • Zarządzanie projektami w instytucjach kultury
 • Promocja i marketing na rynku książki
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Higher
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Secrétariat poziom B1 (język francuski sekretariatu zawodowego)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie/komunikacji zawodowej)
 • Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Fundation
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (Academic Writing) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej
 • Kurs języka niemieckiego B2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj