Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

20220527

Bój, myśl i szermierka słowa - życie, myśl i twórczość Zygmunta Krasińskiego

Date: 27.05.2022
Place: Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13
Organiser: Sekcja Dziejów Myśli Politycznej KNHS UJ
Contact: konferencja.krasinski.2022@gmail.com
Bój, myśl i szermierka słowa - życie, myśl i twórczość Zygmunta Krasińskiego

Sekcja Dziejów Myśli Politycznej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bój myśli i szermierka słowa – życie, myśl i twórczość Zygmunta Krasińskiego", która odbędzie się w Collegium Witkowskiego w Krakowie.

<

- Pierwsza odsłona konferencji poświęcona była myśli politycznej II RP, druga skupiała się na myśli politycznej doby zaborów, trzecia na myśli politycznej polskiej emigracji, a czwarta z kolei dotyczyła doby oświecenia i pragenezy polskiej myśli geopolitycznej. Ostatnim razem pochyliliśmy nad myślą polityczną sir Rogera Scrutona. W tej odsłonie cyklu konferencji chcielibyśmy skupić się na osobie, twórczości i sylwetce ideowej hrabiego Zygmunta Krasińskiego, którego rocznicę urodzin obchodziliśmy w tym roku. W celu upamiętnienia jednego z trzech wieszczów, oddając zarazem skromny hołd jego twórczości, chcielibyśmy rozprawiać o filozoficzno-politycznym (ale nie tylko) wymiarze jego literackiej twórczości - informują organizatorzy.

Zapraszamy do przygotowania referatów ogniskujących wokół następujących tematów:

Tematy ogólne:

 • sylwetka/życiorys poety,
 • myśl polityczna,
 • historiografia Krasińskiego,
 • literatura/teoria literatury,
 • filozofia Krasińskiego.

Tematy szczegółowe:

 • historia w dziełach Krasińskiego,
 • umysłowość i idee na tle europejskim,
 • antyczny Rzym w oczach poety,
 • mesjanizm Krasińskiego,
 • Krasiński a walka niepodległościowa,
 • "O stanowisku Polski…",
 • w kręgu przyjaciół wieszcza,
 • kobiety w życiu Krasińskiego,
 • obraz Napoleona w twórczości,
 • wspomnienia nad trumną wieszcza - perspektywa wspominających Krasińskiego.

Powyższe tematy stanowią jedynie propozycję. Organizatorzy są jak najbardziej otwarci na inicjatywę i inwencję prelegentów. Do udziału w konferencji zapraszają studentów historii, filozofii, politologii, polonistyki, prawa, badaczy literatury, filologów, antropologów, religioznawców, a także studentów innych nauk humanistycznych.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres e-mail: konferencja.krasinski.2022@gmail.com do 10 maja br. W treści dokumentu prosimy zawrzeć:

 • imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliacja;
 • abstrakt (maksymalnie 1 500 znaków ze spacjami + bibliografia);
 • numer telefonu i adres e-mail.

Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji zostanie przedstawiona do 14 maja br. Dla uczestników czynnych przewidziano opłatę w wysokości 40 zł. W przypadku zainteresowania uczestników możliwa jest publikacja pokonferencyjna.