Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20201203

Ewolucja, emancypacja, europeizacja kultury w procesach integracyjnych. Perspektywa interdyscyplinarna

Date: 03.12.2020 - 04.12.2020
Start Time: 9:30
Place: Instytut Europeistyki UJ
Organiser: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski
Contact: aleksandra.1.matykiewicz@uj.edu.pl
Ewolucja, emancypacja, europeizacja kultury w procesach integracyjnych. Perspektywa interdyscyplinarna

Jak kultura europejska poruszała się w dualizmie: tradycji i nowoczesności? Jak przyswajała normy biurokratyczno-finansowe UE? W jakim reżimie światopoglądowym funkcjonowała? Czy stawała się lewicowa, prawicowa, prodemokratyczna, liberalna, konserwatywna, postmodernistyczna? Te oraz inne kwestie poruszone zostaną w trakcie interdyscyplinarnej konferencji współorganizowanej przez Instytut Europeistyki UJ.

Współczesne procesy integracyjne w kulturze przybrały dojrzałą formę. Dziś nie dyskutujemy o tym, czy kultura może/powinna odgrywać rolę w budowaniu zjednoczonej Europy, gdyż rolę tę odgrywa, a przemysły kultury przyczyniają się do wzrostu gospodarczego UE. Dziś warto przemyśleć efekty procesów integracyjnych i kulturowych. Kulturę rozumiemy tu jako transformację dyscyplin artystycznych, dziedzictwa kulturowego, dorobku literackiego Europejczyków, konceptu ochrony instytucji kultury i promocji organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, dyplomacji kulturalnej oraz sumę działań indywidualnych artystów. W kontekście integracji europejskiej rodzi się pytanie o kulturowe finalité politique, czyli stadium rozwojowe, jakie osiągnęła europejska kultura u progu lat dwudziestych XXI w. w wyniku przekształceń polityczno-społecznych. W tym sensie proponowana konferencja ma charakter retrospektywny i ewaluacyjny.

Konferencja jest skierowana do badaczy procesów polityczno-społecznych o charakterze europejskim, reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Termin składania abstraktów: 31 sierpnia 2020

Opłata konferencyjna: 400 zł

Abstrakty oraz informacja o konferencji: dr Aleksandra Matykiewicz, aleksandra.1.matykiewicz@uj.edu.pl

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj