Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet

Web Content Display Web Content Display

Przywrócenie możliwości wyjazdów zagranicznych i przyjazdów gości z zagranicy

Przywrócenie możliwości wyjazdów zagranicznych i przyjazdów gości z zagranicy

Na podstawie wydanego 19 czerwca 2020 r. zarządzenia nr 61 Rektora UJ przywrócona została możliwość możliwość wyjazdów zagranicznych oraz krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów UJ oraz przyjazdów do Uniwersytetu Jagiellońskiego gości zagranicznych.

Wyjazdy mogą się odbywać wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych i możliwe są jedynie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny. Ponadto muszą odbywać się z uwzględnieniem przepisów sanitarnych obowiązujących zarówno w kraju docelowym, jak i w krajach tranzytowych.

Przyjazdy gości zagranicznych możliwe są wyłacznie przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych.

Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 czerwca 2020 roku

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj