Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Wręczenie dyplomów stypendystom Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

Wręczenie dyplomów stypendystom Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

13 grudnia w auli Collegium Novum UJ dyplomy odebrali stypendyści Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków, Funduszu Stypendialnego Ad Polonos, Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka oraz Funduszu Stypendialnego im. prof. Franciszka Ziejki. Na uroczystość zorganizowaną przez Dział Spraw Stypendialnych CWD UJ zaproszonych zostało blisko 60 studentek i studentów, którym w bieżącym roku przyznano stypendia.

Przemawiając do zebranych, rektor UJ prof. Jacek Popiel przypominał, że tradycja fundacyjna na rzecz krakowskiej społeczności akademickiej sięga jeszcze średniowiecznych początków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwrócił także uwagę na wysoką liczbę stypendiów funkcjonujących zarówno na poziomie ogólnouczelnianym, jak i w poszczególnych jednostkach uniwersyteckich.

Własne Fundusze Stypendialne UJ są dziś programami współfinansowanymi z własnych środków uczelni, a także z darowizn fundatorów i grona darczyńców. Najnowszy z nich to Fundusz Stypendialny im. prof. Franciszka Ziejki. Jest przeznaczony dla zagranicznych kandydatów na polskojęzyczne studia, którzy ze względu na sytuację polityczną w krajach swego pochodzenia nie mogą kontynuować w nich edukacji na poziomie akademickim. Został on utworzony z inicjatywy władz rektorskich i Senatu UJ w 2022 roku.

Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian pogratulował tegorocznym laureatom stypendiów. Jednocześnie wyraził wdzięczność gronu ich darczyńców.  Dziękował również za pracę członkom gremiów oceniających wnioski: Rady Własnych Funduszy Stypendialnych, której przewodniczy prof. Jerzy Pisuliński, tworzą ją zaś profesorowie reprezentujący wszystkie Wydziały UJ oraz przedstawiciele Samorządu Studentów i Towarzystwa Doktorantów, a także Rady Funduszu Ad Polonos – w jej skład wchodzą m.in. członkowie władz UJ oraz rektor poprzednich kadencji prof. Wojciech Nowak jako przedstawiciel Fundatorki, a także sekretarz Związku Sybiraków i dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.   

Osobisty list do stypendystów Funduszu Ad Polonos skierowała jego Fundatorka – prof. Urszula Marta Doleżal. Zwracając się dotegorocznych laureatek i laureatów, studiujących na UJ obywateli krajów Europy Środkowej i Wschodniej, życzyła im "najwspanialszych chwil w pięknym, zabytkowym Krakowie i w murach naszej 659-letniej Almae Matris" .

- Mam nadzieję, że nie będą to chwilowe doznania, lecz że kraj nad Wisłą będzie Waszą prawdziwą Ojczyzną z wyboru, także na lata pracy zawodowej - dodała prof. Doleżal.

W rozdaniu dyplomów stypendystom Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oprócz władz rektorskich wzięli udział także: kancerz UJ Monika Harpula, kwestor UJ Teresa Kapcia, a także dziekani wydziałów UJ. 

Photogallery
Recommended
Tomasz Malarz Krakowskim Mistrzem Ortografii 2024

Tomasz Malarz Krakowskim Mistrzem Ortografii 2024

Projekty realizowane przez laureatów grantów ERC inspirują do działania cały UJ

Projekty realizowane przez laureatów grantów ERC inspirują do działania cały UJ

Upamiętnienie 79. rocznicy wyzwolenia obozu <span lang='de'>Auschwitz-Birkenau</span>

Upamiętnienie 79. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego