Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Profesor Henryk Siewierski uhonorowany medalem "Merentibus"

Profesor Henryk Siewierski uhonorowany medalem "Merentibus"

Wybitny komparatysta, historyk i teoretyk literatury oraz tłumacz odebrał odznaczenie 12 lipca podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ, które odbyło się w auli Collegium Novum. Uroczystość odbyła się w pierwszym dniu odbywającego się w murach naszej uczelni VIII Światowego Kongresu Polonistów.

Medal "Merentibus" przyznawany jest przez Senat UJ osobom, organizacjom lub instytucjom zarówno z kraju, jak i z zagranicy w uznaniu ich szczególnych zasług dla najstarszej polskiej uczelni. Profesora Henryka Siewierskiego doceniono m.in. za działalność na rzecz rozwoju polsko-brazylijskich kontaktów naukowych i kulturalnych, promowanie języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej za granicą oraz za wybitny dorobek edytorski i liczne tłumaczenia literatury polskiej na język portugalski i literatury portugalskiej na język polski. Na uznanie zasługuje także jego wieloletnia współpraca naukowa z Uniwersytetem Jagiellońskim i środowiskiem akademickim Krakowa.

Profesor Henryk Siewierski to znakomity uczony, dydaktyk i popularyzator kultury polskiej w świecie. Pracując od ponad czterdziestu lat w ośrodkach uniwersyteckich Portugalii i Brazylii, należy do kręgu mistrzów i fundatorów ośrodków polonistyki zagranicznej.

Dziękując za wyróżnienie, prof. Siewierski stwierdził, że traktuje ten medal jako specjalny znak łączności, poprzez który jego macierzysta uczelnia potwierdza, to, w co nigdy nie przestał wierzyć – że tak naprawdę nie wyjechał, a zmieniła się tylko forma jego obecności w Uniwersytecie Jagiellońskim.

- Filologia to miłość słowa bez granic – mówił laureat, komentując w ten sposób fakt, że jako polonista, pozostaje także w służbie języka portugalskiego. – Być polonistą w świecie luzofońskim, znaczyło w dużej mierze podjąć pracę u podstaw. Chociaż Brazylia to jeden z krajów o najliczniejszej w świecie Polonii, nie było tam jeszcze studiów polonistycznych, a przekładów literatury polskiej na portugalski istniało bardzo niewiele – wspominał prof. Siewierski.

- Dzisiaj widzę wyraźnie, jak ważne było wejście do nowej dla mnie dziedziny akademickiej – brazylianistyki. Zanurzanie się w tym fascynującym żywiole innego języka, zbliżanie do innej kultury, jako polonistę prowadziło może na manowce, ale za to, by wspomnieć choćby jedną z korzyści, pozwalało na takie zbliżenie z innymi, które czyni możliwy dialog, nawet gdy różnice doświadczeń zdają się mu nie sprzyjać - mówił profesor Siewierski. Zauważył także, że poznając język drugiego człowieka, uczymy go także naszego języka, aby zrozumieć, poznać, uczyć się siebie nawzajem.


Prof. Henryk Siewierski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 70. XX w. pracował jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Po obronie doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim wyjechał w 1981 do Portugalii, gdzie na Uniwersytecie Lizbońskim prowadził wykłady z języka i kultury polskiej . W 1986 roku przeniósł się do Brazylii, gdzie został zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Narodowym w Brasilii i pełni tę funkcję do dziś.

W roku 2011 stworzył w ramach tego uniwersytetu Katedrę Cypriana Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii, jak również prowadzenie dialogu i wymiana doświadczeń na gruncie kultury pomiędzy Polską i Brazylią.

Zainteresowania naukowe Profesora są związane z teorią literatury, literaturą porównawczą, literaturą polską i brazylijską oraz współczesną poezją. Wyjątkowo aktywna praca prof. Siewierskiego jako tłumacza służyła zarówno dydaktyce akademickiej, jak i umocnieniu pozycji literatury polskiej w kulturze brazylijskiej: przełożył między innymi utwory Brunona Schulza, Stanisława Lema, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Cypriana Norwida. Dbał także o to, aby mało znana literatura z kręgu języka portugalskiego zyskała na polskim rynku czytelniczym nowe oblicze (tłumaczył na polski między innymi wiersze Fernanda Pessoi, João Cabrala de Melo Neto, Carlosa Drummonda de Andrade i Marca Lucchesiego).

Wysoką rangę posiadają badania porównawcze Profesora Siewierskiego. Na szczególną uwagę zasługuje także praca nad historią literatury polskiej - tego rodzaju syntezy historycznoliterackie pisane dla zagranicznego odbiorcy akademickiego mają wyjątkowe znaczenie naukowo-dydaktyczne.

Prof. Henryk Siewierski jest postacią doskonale znaną i cenioną w środowisku światowej polonistyki. W ciągu ostatnich dekad uczestniczył we wszystkich Światowych Kongresach Polonistów, a jego znakomite wystąpienia zapewniły mu duży autorytet w kręgu komparatystów i tłumaczy w Polsce i w świecie. Przez lata lat publikował wartościowe teksty w najwyżej punktowanych czasopismach polonistycznych: "Pamiętniku Literackim", "Tekstach Drugich", paryskiej "Kulturze". Wziął udział jako reprezentant polonistyki brazylijskiej w tworzeniu "Światowej historii literatury polskiej. Interpretacje" (wyd. WUJ 2020).

Prof. Henryk Siewierski przez cały okres pracy za granicą utrzymuje bliski kontakt z Uniwersytetem Jagiellońskim, dbając o nawiązanie i podtrzymanie współpracy z krakowskim środowiskiem akademickim: uczestniczył w licznych konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i wygłaszał wykłady mistrzowskie (prowadził w UJ m.in. Wykłady Jagiellońskie im. Czesława Miłosza).

Do kierowanej przez prof. Siewierskiego jednostki zapraszani byli badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektów naukowo-dydaktycznych tworzonych z myślą o prezentacji dorobku literaturoznawczego  i translatorskiego naukowców z UJ. Przejawiał szczególną troskę o udostępnienie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w akademickich ośrodkach w Brazylii.

Photogallery
Recommended
Koncert jubileuszowy Chórów Akademickich UJ

Koncert jubileuszowy Chórów Akademickich UJ

Pracownicy UJ uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej

Pracownicy UJ uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Szkołach Doktorskich UJ

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Szkołach Doktorskich UJ

Pamięć Uniwersytetu trwa

Pamięć Uniwersytetu trwa

Web Content Display Web Content Display