Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

30 lat programu SYLFF na Uniwersytecie Jagiellońskim

30 lat programu SYLFF na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniach 26-27 października Uniwersytet Jagielloński świętował 30. rocznicę dołączenia do członków sieci SYLFF, korzystających z Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawy dla Młodych Liderów, który stanowi wspólną inicjatywę japońskich fundacji Nippon Foundation oraz Tokyo Foundation for Policy Research.

 

 

Obchody jubileuszu rozpoczęły się 26 października w zabytkowej Auli Jagiellońskiej Collegium Maius. Mowy powitalne wygłosili kolejno prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, prezes Nippon Foundation Yohei Sasakawa oraz dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP) UJ prof. Paweł Laidler, sprawujący funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego SYLFF na UJ.

- Od trzech dekad program SYLFF stanowi jeden z głównych filarów naszej współpracy międzynarodowej, którego korzyści dla naszych studentów nie sposób przecenić. Dzisiaj nie świętujemy jedynie jego rocznicy. Celebrujemy zdobytą dzięki niemu wiedzę oraz jego społeczne oddziaływanie – podkreślił prorektor UJ prof. Armen Edigarian, wyrażając wdzięczność wobec fundacji Nippon Foundation oraz Tokyo Foundation, a także wobec osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie programu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

- Partnerstwo z Uniwersytetem Jagiellońskim jest dla nas źródłem wielkiej dumy i radości. Wierzę, że działalność SYLFF na najstarszej polskiej uczelni będzie nadal znacząco przyczyniała się do rozwoju przyjaźni między naszymi narodami - powiedział prezes Nippon Foundation Yōhei Sasakawa, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju programu na UJ.

Dziekan WSMiP prof. Paweł Laidler odwołał się w swoim wystąpieniu do własnego doświadczenia jako stypendysty SYLFF z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2001 r. Omawiając różne aspekty funkcjonowania programu, zwrócił uwagę zwłaszcza na niebagatelną rolę, jaką odegrał on w życiu i karierze badawczej wielu młodych naukowców z najstarszej polskiej uczelni. – Dzisiejsza rocznica zgromadziła ludzi pełnych pasji i optymizmu, młodych duchem, pełnych energii do realizacji przedsięwzięć, edukacji i wsparcia osób w potrzebie – powiedział prof. Laidler, wyrażając szczegolną wdzięczność i uznanie dla prezesa Nippon Foundation Yōhei Sasakawy.

Kolejne prezentacje dotyczące różnych aspektów działalności programu SYLFF wygłosili dyrektor wykonawcza  Tokyo Foundation Mari Suzuki oraz przedstawiciel >Nippon Foundation James Huffman

W drugim dniu rocznicowych obchodów odbyło się seminarium 20 months of the War in Ukraine – remarks from the SYLFF community, w trakcie którego przedstawiciele społeczności SYLFF podzielili się refleksjami na temat wojny na Ukrainie, dotyczącymi m.in. skutków sankcji nałożonych na Rosję, wsparcia Nippon Foundation dla uchodźców z Ukrainy oraz międzynarodowych i społecznych implikacji trwającego konfliktu, w tym związanych z nim prognoz geopolitycznych.

SYLFF jest Funduszem Stypendialnym im. Ryoichi Sasakawy dla Młodych Liderów, ustanowionym w roku 1987. Dotychczas 69 uniwersytetów, w tym Uniwersytet Jagielloński, oraz konsorcjów w 44 krajach (łącznie 88 instytucji) otrzymało od Nippon Foundation dar w wysokości miliona dolarów.

Członkowie sieci SYLFF przeznaczają zyski wypracowane z owych darów na stypendia dla obiecujących magistrantów i doktorantów w naukach społecznych, humanistycznych i artystycznych, aby mogli oni studiować w swoich macierzystych uczelniach lub za granicą (w przypadku UJ – jedynie za granicą).

Program SYLFF stanowi wspólną inicjatywę fundacji Nippon Foundation, która pełni rolę darczyńcy oraz Tokyo Foundation for Policy Research – administratora programu. Więcej o Funduszu Stypendialnym SYLFF na UJ można przeczytać na jego oficjalnej stronie.

Photogallery
Recommended
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania