Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Szkołach Doktorskich UJ

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Szkołach Doktorskich UJ

9 listopada w auli Collegium Novum spotkali się doktoranci ze wszystkich szkół działających w Uniwersytecie Jagiellońskim: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Obecni byli nie tylko doktoranci rozpoczynający naukę, ale także absolwenci tych szkół.

Była to pierwsza w historii UJ wspólna inauguracja roku akademickiego we wszystkich szkołach doktorskich UJ. Uroczysty charakter spotkania podkreślała obecność prorektorów UJ, członków Rady Uczelni, członków Senatu UJ, dyrektorów szkół doktorskich, przewodniczących rad dyscyplin, dziekanów poszczególnych wydziałów UJ, kanclerza i kwestora.

- Rozpoczęliście państwo niesamowitą, życiową przygodę w uniwersytecie, jesteście najlepszymi z najlepszych. Wszyscy mamy nadzieję, że dyplomy ukończenia studiów przemienią się później w dyplom doktora określonej dziedziny – mówił rektor UJ prof. Jacek Popiel, który przyznał, że na wielu polskich uczelniach w wielu specjalnościach i dyscyplinach obserwowana jest zapaść pokoleniowa, profesorzy nie mają swoich następców, brak jest asystentów ze stopniem doktora. W opinii rektora dzieję się tak m. in. z tego powodu, że młodzi naukowcy często wybierają bardziej atrakcyjną drogę rozwoju zawodowego, którą oferuje biznes i przemysł.

- Uprawianie nauki to nie tylko finanse, ale także powołanie i misja, którą każdy naukowiec czuje w sobie – przekonywał prof. Popiel.

Rektor przypomniał, że nowy rozdział w historii uczelni rozpoczął się w lutym 2019 roku, kiedy ówczesny rektor UJ prof. Wojciech Nowak podpisał zarządzenie, powołujące cztery szkoły doktorskie w UJ. Był to efekt uchwalonej w 2018 roku przez Sejm nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, która wprowadziła nową formułę kształcenia doktorantów.

Prof. Jacek Popiel podkreślał, że obecnie bardzo ważnym problemem jest kwestia stypendiów doktoranckich, które miały być motywacją finansową do podjęcia studiów. Niestety inflacja spowodowała, że wysokość tego wsparcia nie jest satysfakcjonująca.

Prof.  Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki, zaznaczył, że do wzięcia udziału w uroczystości zaproszeni zostali także absolwenci, którzy po 4 latach nauki ukończyli studia w szkołach doktorskich i ich wysiłek zasługuje na szczególne uznanie. Otrzymali oni z tej okazji pamiątkowe dyplomy.

- Przyszły rok jest kluczowy, ponieważ w roku akademickim 2024/25 rozpocznie się ewaluacja szkół doktorskich, oceniane będzie, na ile szkoły "zdały egzamin", czy była to rewolucja w kształceniu – mówił prof. Edigarian. Stwierdził, że z punktu widzenia nauk przyrodniczych i dyscyplin polegających na pracy laboratoryjnej zmiany nie były tak istotne. Niestety na kierunkach humanistycznych i społecznych zauważalny jest drastyczny spadek liczby studiujących osób i ten trend należy za wszelką cenę powstrzymać. Prorektor UJ ds. dydaktyki ocenił, że poprawiła się jakość i efektywność nauczania - większość doktorantów uzyskuje ostatecznie tytuł doktora. W kontekście stypendiów podkreślił, że, mimo znacznego obciążenia dla budżetu uczelni, należy je traktować, nie jako pieniądz stracony, tylko inwestycję w przyszłość. Prof. Edigarian zwrócił także uwagę na fakt, że w skali uczelni szkoły doktorskie spowodowały, iż nastąpiła lepsza współpraca między wydziałami.

- Tego typu wydarzenie, przyjęcie do szkoły doktorskiej na U,J jest pewnego rodzaju wyczynem, sporym osiągnięciem, które należy w odpowiedni sposób celebrować – mówił Maciej Wcisło, prezes Towarzystwa Doktorantów UJ, gratulując wszystkim, którzy znaleźli się w tym gronie i życząc determinacji w realizacji planów badawczych.

Photogallery
Recommended
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania