Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Pracownicy UJ uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej

Pracownicy UJ uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej

We wtorek 14 listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ zwołane z okazji Święta Edukacji Narodowej, które upamiętnia rocznicę powstania pierwszego ministerstwa oświaty w Polsce i Europie. Uroczystość pierwotnie miała odbyć się w październiku, ale z przyczyn niezależnych od Uniwersytetu Jagiellońskiego wydłużyły się procedury wyłaniania osób, którym miały zostać w tym roku przyznane medale i odznaczenia państwowe.

W tym roku 248 pracownikom UJ przyznano Medale za Długoletnią Służbę - odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. 35 osób spośród nauczycieli akademickich uhonorowano z kolei Medalami Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz kształcenia młodej kadry naukowej.

Podczas wtorkowej uroczystości wręczono również:

  • Złote Krzyże Zasługi prof. Jerzemu Brzozowskiemu z Wydziału Filologicznego i prof. Barbarze Gil z Wydziału Chemii,
  • Srebrne Krzyże Zasługi prof. Maciejowi Siedlarowi z Wydziału Lekarskiego i prof. Krzysztofowi Kruczale z Wydziału Chemii,
  • Brązowy Krzyż Zasługi dr Katarzynie Sitnik-Warchulskiej z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
  • Nagrody Pro Arte Docendi prof. Andrzejowi Surdackiemu z Wydziału Lekarskiego, dr hab. Agnieszce Szymańskiej, prof. UJ z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, dr. hab. Wiktorowi Szymborskiemu, prof. UJ z Wydziału Historycznego i dr hab. Barbarze Worek, prof. UJ z Wydziału Filozoficznego,
  • Nagrodę im. Hugona Kołłątaja zespołowi naukowców Wydziału Matematyki i Informatyki (dr Lech Duraj, dr Patryk Pagacz i prof. Anna Pelczar-Barwacz),
  • Nagrody im. Henryka Jordana Dominikowi Czai i Patrycji Panasiuk z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Mai Chyle z Wydziału Filologicznego.

Wszystkim uhonorowanym gratulacje, życzenia dalszych osiągnięć i sukcesów w twórczej pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej złożyli rektor UJ prof. Jacek Popiel i prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak, którzy wraz z wicewojewodą Ryszardem Pagaczem dokonali aktu dekoracji.

Święto Edukacji Narodowej każdego roku obchodzone jest 14 października. Data nie jest przypadkowa. Jest ona upamiętnieniem rocznicy powstania z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku - pierwszego ministerstwa oświaty publicznej w Polsce i pierwszej tego typu instytucji w Europie.

Photogallery
Recommended
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania