Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

4 grudnia Uniwersytet Jagielloński odwiedzili przedstawiciele niemieckiej dyplomacji: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Viktor Elbling oraz konsul generalny Holger Mahnicke. Z dyplomatami w Collegium Novum UJ spotkali się rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec.Jak zaznaczyła prof. Dorota Malec, Uniwersytet Jagielloński łączą z niemieckimi szkołami wyższymi bardzo dobre, długoletnie relacje. Najstarsza polska uczelnia zawarła dotąd ze stroną niemiecką ok. 300 umów o współpracy, które zaowocowały kilkoma tysiącami rozpraw i projektów badawczych. Istotne jest także wspólne zaangażowanie w tworzenie i rozwijanie wielu międzynarodowych uniwersyteckich sieci i stowarzyszeń – takich, jak choćby alians Una Europa, współtworzony m.in. przy udziale Freie Universität Berlin. Ponadto ważną rolę pełnią również istniejąca przy Wydziale Prawa i Administracji UJ Szkoła Prawa Niemieckiego, powstała przed laty przy wsparciu Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu w Heidelbergu oraz działające w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ Laboratorium Maxa Plancka.

Viktor Elbling wyraził przekonanie, że stosunki polsko-niemieckie osadzone są na mocnym fundamencie wartości konstytuujących nowoczesne społeczeństwa obywatelskie, a strona niemiecka przejawia znaczne zainteresowanie przedsięwzięciami angażującymi nie tylko dwa, lecz nawet trzy ściśle współpracujące z sobą ośrodki akademickie. Dodał także, że jednostki polskiego i niemieckiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego współdziałają w ramach ok. 1400 umów o współpracy, a następnie zadeklarował, że gotów jest orędować na rzecz wzmocnienia lub zainicjowania współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z niemieckimi ośrodkami akademickimi i naukowymi we wszystkich wskazanych przez krakowską uczelnię obszarach i dziedzinach.

Prof. Jacek Popiel nawiązał do wizyty, którą na Uniwersytecie Jagiellońskim złożyć ma w kwietniu przyszłego roku chór akademicki Uniwersytetu w Heidelbergu, tym bardziej wyjątkowej, że przypadnie ona w kilka miesięcy po obchodach 145. rocznicy fundacji Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ. Rektor UJ z uznaniem odniósł się też do charakteryzującej się dużą aktywnością i zaangażowaniem działalności konsula generalnego Niemiec w Krakowie, a także zgodził się z oceną ambasadora dotyczącą jakości stosunków łączących polskie środowisko akademickie ze stroną niemiecką.

Bezpośrednio po spotkaniu dyplomaci udali się na spotkanie z przedstawicielami Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri, któremu przewodniczył prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski. W Uniwersytecie Jagiellońskim działają aż trzy takie centra, z których każde zajmuje się inną dziedziną badań – są to: Centrum Dioscuri Dynamiki Strukturalnej Receptorów, Centrum Dioscuri w Zakresie Spacerów Losowych w Geometrii i Topologii oraz Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych.

Przedstawiciele Centrów zgodnie podkreślali jak istotną rolę, w zakresie prowadzenia badań, odgrywa możliwość współpracy z najlepszymi zespołami badawczymi. Co więcej, zarówno pogram Dioscuri, jak i samo Towarzystwo Maxa Plancka, jako jedna z wiodących europejskich organizacji naukowych, pomagają polskiej nauce w pełni wykorzystać swój potencjał. Uczestnicy spotkania omówili również bardzo surową selekcję projektów, które uzyskują finansowanie w ramach programu Dioscuri, co sprawia, że do programu przystępują badacze mogący pochwalić się największymi oiągnięciami w swoich dziedzinach. Omówiono także kwestie związane z publikacjami w prestiżowych czasopismach, jak również poruszono temat wdrożenia badań do gospodarki i realnego zastosowania odkrytych rozwiązań w różnych dziedzinach.

Photogallery
Recommended
Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Prezydent Włoch z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Prezydent Włoch z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim