Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Ponad 79 mln zł na badania podstawowe w konkursach NCN

Ponad 79 mln zł na badania podstawowe w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz kolejny ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz pierwszy wyniki skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości ponad 667 mln zł. 105 z nich zostanie zrealizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Centrum przekaże na ten cel 79 480 665 zł.


Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, 9 uniwersyteckich projektów otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 4,4 mln zł. Rozpoczęcie finansowania nastąpi już od października tego roku.

- Konkurs PRELUDIUM BIS, który stanowi elitarną ścieżkę w ramach szkół doktorskich, to możliwość zdobycia stabilnego finansowania przez 4 lata przygotowywania rozprawy doktorskiej. W pierwszej edycji nieco zaskoczyła nas niższa, niż zakładaliśmy, liczba złożonych wniosków. Liczmy jednak, że z każdą kolejną zainteresowanie konkursem będzie rosło - mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Konkurs tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem - do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 44 projekty z UJ o wartości ponad 54,5 mln zł. Grant w konkursie otrzymała m.in. prof. Ewdoksia Papuci-Władyka z Instytutu Archeologii UJ, która od lat prowadzi badania w cypryjskim Pafos. Zakres prac wykopaliskowych zostanie teraz znacznie rozszerzony, ponieważ zrealizuje je nowo powstałe konsorcjum naukowe, w skład którego weszły: UJ (lider), Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. Do finansowania zostało skierowanych 34 projekty młodych badaczu UJ o łącznym budżecie prawie 5,6 mln zł. Laureatką konkursu została m.in. Justyna Kocik z Wydziału Chemii, której badania przyczynią się do lepszego zrozumienia interakcji zachodzących pomiędzy komórkami nowotworowymi a układem immunologicznym. Prowadzone w ramach projektu eksperymenty mają pozwolić na opracowanie nowej platformy in vitro, która umożliwi poznanie mechanizmu działania i scharakteryzowanie aktywności potencjalnych leków przeciwnowotworowych i tym samym wypełni lukę w badaniach prowadzonych w wielu laboratoriach na całym świecie.

Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W 15. edycji finansowanie otrzymało 18 naukowców najstarszej polskiej uczelni o łącznej wartości ponad 15 mln zł. Wśród nich jest dr Dominik Kaim z Wydziału Geografii i Geologii, który zrealizuje projekt Wpływ zmian użytkowania ziemi na częstość konfliktów między człowiekiem a dzikimi zwierzętami w Karpatach Polskich. Jest to istotne zagadnienie, nie tylko dla tych krajów, w których liczba niedźwiedzi brunatnych, wilków czy rysi jest współcześnie wysoka, lecz także dla tych, gdzie zwierzęta te mogą się dopiero pojawić w niedalekiej przyszłości.

Listy rankingowe konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1 są dostępne na stronie ncn.gov.pl.

Recommended
Program do analizy i wizualizacji wyników badań opracowany na UJ
Program do analizy i wizualizacji wyników badań opracowany na UJ
WPiA UJ osiąga najlepsze efekty w kształceniu prawników w Polsce
WPiA UJ osiąga najlepsze efekty w kształceniu prawników w Polsce
Instytut Zdrowia Publicznego UJ z grantem w ramach kampanii "This Is Public Health"
Instytut Zdrowia Publicznego UJ z grantem w ramach kampanii "This Is Public Health"
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj