Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Naukowcy UJ na kolejnej liście rankingowej konkursu Miniatura 7

Naukowcy UJ na kolejnej liście rankingowej konkursu Miniatura 7

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursu Miniatura 7 dla wniosków złożonych w maju. W gronie laureatów znalazło się troje naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzone przez nich pojedyncze działania naukowe będą realizowane na wydziałach: Biologii, Chemii oraz Filologicznym.

 

Na 4. liście rankingowej konkursu Miniatura 7 znaleźli się:

  • dr inż. Radosław Porada (Wydział Chemii) – "Perspektywy zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej (SFE), chromatografii nadkrytycznej (SFC) i spektrometrii mas (Q-TOF) w oznaczaniu aflatoksyn w próbkach biologicznych i produktach spożywczych",
  • dr Aleksandra Wojtaszek (Wydział Filologiczny) – "Literatura chorwacka o mniejszości romskiej i literatura romska o Chorwatach w świetle imagologii i badań postkolonialnych",
  • dr Katarzyna Palus-Chramiec (Wydział Biologii) – "Porównanie wpływu dwóch diet indukujących otyłość na aktywności neuronalną sieci struktur mózgowia w kontekście rytmu okołodobowego".

Celem konkursu Miniatura jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O finansowanie mogą ubiegać się naukowcy z doktoratem uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Muszą oni być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

Nabór wniosków w tej edycji konkursu zakończył się 31 lipca 2023 br.

Recommended
"Talenty Jutra" z Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Talenty Jutra" z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Mateusz Sikora z MCB UJ zrealizuje projekt badawczy w Austrii

Dr Mateusz Sikora z MCB UJ zrealizuje projekt badawczy w Austrii

Zwalczanie lekooporności jak składanie mebli ze znanej sieciówki  - przełomowe odkrycia naukowców z MCB UJ

Zwalczanie lekooporności jak składanie mebli ze znanej sieciówki - przełomowe odkrycia naukowców z MCB UJ

Badacz z UJ współautorem artykułu w "Nature" o użyciu SI do przewidywania reakcji chemicznych

Badacz z UJ współautorem artykułu w "Nature" o użyciu SI do przewidywania reakcji chemicznych

Web Content Display Web Content Display