Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

20 września Narodowe Centrum Nauki opublikowało 5. listę rankingową w konkursie Miniatura 7. Siedmioro naukowców najstarszej polskiej uczelni otrzyma finansowanie w wysokości ponad 270 tys. zł na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, pilotażowe i kwerendy. Prowadzone przez nich projekty będą realizowane na wydziałach: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Chemii; Filologicznym; Lekarskim oraz w Małopolskim Centrum Biotechnologii.

Celem konkursu Miniatura jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O finansowanie mogą ubiegać się naukowcy z doktoratem uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Muszą oni być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

Na 5. liście rankingowej konkursu Miniatura 7 znaleźli się kolejni przedstawiciele społeczności akademickiej UJ:

  • dr Damian Kubik (Wydział Filologiczny) - "Elity kulturalne w Dubrowniku w pierwszej połowie XIX wieku",
  • dr Amir Aliramezani (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Charakterystyka roli neutrofili w kontrolowaniu i kształtowaniu mikrobiomu",
  • dr Agnieszka Sroka-Oleksiak (Wydział Lekarski) - "Ocena przydatności sekwencjonowania NGS i profilowania mikrobiomu-DynaMAP do analizy zaburzeń składu mikrobioty i identyfikacji patogenów w przebiegu biegunek o nieustalonej etiologii u pacjentów z nowotworami krwi",
  • dr inż. Roman Jędrzejczyk (Małopolskie Centrum Biotechnologii) - "Ilościowe i jakościowe zmiany w zawartości karotenoidów w Sporobolomyces ruberrimus jako odpowiedź na stres metalowy",
  • dr Marzena Mach (Wydział Chemii) - "Aktywność membranowa 10-gingerolu - wpływ bioaktywnego związku imbiru na modelowe błony komórek ssaków",
  • dr Aleksandra Hudymač (Wydział Filologiczny) - "Słowackie dziewiętnastowieczne dzienniki podróży",
  • dr Anna Bilska-Wilkosz (Wydział Lekarski) - "Mechanizm przeciwnowotworowej aktywności disiarczku tetraetylotiuramu i N,N-dietyloditiokarbaminianu w komórkach raka jasnokomórkowego nerki".
Recommended
"Talenty Jutra" z Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Talenty Jutra" z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Mateusz Sikora z MCB UJ zrealizuje projekt badawczy w Austrii

Dr Mateusz Sikora z MCB UJ zrealizuje projekt badawczy w Austrii

Zwalczanie lekooporności jak składanie mebli ze znanej sieciówki  - przełomowe odkrycia naukowców z MCB UJ

Zwalczanie lekooporności jak składanie mebli ze znanej sieciówki - przełomowe odkrycia naukowców z MCB UJ

Badacz z UJ współautorem artykułu w "Nature" o użyciu SI do przewidywania reakcji chemicznych

Badacz z UJ współautorem artykułu w "Nature" o użyciu SI do przewidywania reakcji chemicznych

Web Content Display Web Content Display