Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Nico van Straalen uhonorowany doktoratem honoris causa UJ

Nico van Straalen uhonorowany doktoratem honoris causa UJ

19 listopada 2019 w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ odbyła się uroczystość przyznania doktoratu honoris causa zasłużonemu holenderskiemu biologowi prof. Nico van Straalenowi.

Wśród jego zasług znajdują się między innymi znaczny wkład w rozwój ekotoksykologii w Polsce, wspieranie badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego na arenie międzynarodowej, wybitny dorobek dydaktyczny oraz światowej klasy osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie w dziedzinie fizjologii, zoologii, ekologii populacji, genetyki, ewolucjonizmu i ekotoksykologii.

– Profesor Nico van Straalen jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczonych w Holandii i znakomitym popularyzatorem nauki. W kilku znaczących gazetach ma własne cotygodniowe kolumny popularno-naukowe, w których przekazuje swoją imponującą wiedzę w formie przystępnej dla szerokiego grona czytelników – mówił podczas uroczystości laudator prof. Ryszard Laskowski z Instytutu Nauk o Środowisku UJ.

– Profesor van Straalen jest też wybitnym dydaktykiem, nauczającym nie tylko na macierzystej uczelni i w Holandii, ale też w wielu krajach świata. Wiosną tego roku gościł na Uniwersytecie Jagiellońskim – poprowadził u nas dwa znakomite kursy z zakresu ewolucjonizmu i ekotoksykologii. Opiekował się dziesiątkami magistrantów, wypromował 70 doktorów. Jest wśród nich troje doktorantów Instytutu Nauk o Środowisku UJ, w których przewodach doktorskich profesor van Straalen pełnił funkcję ko-promotora, a którzy po uzyskaniu stopnia doktora podjęli pracę w instytucjach naukowych Kanady, Stanów Zjednoczonych i Portugalii. W sumie wychowankowie profesora van Straalena pracują w kilkunastu krajach świata, stosując i upowszechniając metody, których nauczyli się w jego zespole. Wiele z tych metod stało się obecnie standardem w badaniach ekotoksykologicznych i ocenie ryzyka ekologicznego – dodał prof. Laskowski.

– Jestem zaszczycony otrzymanym wyróżnieniem. Jest dla mnie nie tylko osobistym osiągnięciem, lecz także świadectwem skuteczności współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w dziedzinie ekotoksykologii. Decyzje ustawodawców w Europie i na świecie dotyczące środowiska powinny być podejmowane na podstawie twardych naukowych dowodów. Zamierzamy dostarczyć tych dowodów w postaci rzetelnych, wyczerpujących badań – mówił prof. van Straalen.

Prof. Nico van Straalen urodził się 27 listopada 1951 r. w Berkhout w Holandii. W latach 1970–1979 studiował biologię na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Od początku związał się praktycznie na zawsze z macierzystą uczelnią, już w czasie studiów, jako student-asystent. Jego dorobek obejmuje 273 prace w czasopismach z listy JCR. Liczba cytowań tych prac przekroczyła 7850 (cytowania w ok. 5800 artykułach naukowych), a indeks Hirscha wynosi 43; od kilku lat prace prof. van Straalena notują ponad 500 cytowań rocznie. Prof. van Straalen jest też autorem 11 książek, w tym fundamentalnego podręcznika pt. An introduction to ecological genomoics oraz kilku klasycznych już pozycji z dziedziny ekotoksykologii. Badania prof. van Straalena w dziedzinie ekotoksykologii w znacznym stopniu przyczyniły się do powstania szeregu sformalizowanych, standardowych testów OECD, wykonywanych obecnie obligatoryjnie przy ocenie ryzyka, jakie substancje chemiczne niosą dla środowiska.

Photogallery

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj