Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Wręczenie Księgi Pamiątkowej Profesorowi Andrzejowi Banachowi

Wręczenie Księgi Pamiątkowej Profesorowi Andrzejowi Banachowi

W dniu 25 maja 2015 r. w Librarii Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Pamiątkowej Profesorowi Andrzejowi Banachowi. Jej tytuł "Amico, socio et viro docto" idealnie oddaje atmosferę uroczystości. Z jednej strony społeczność uniwersytecka uczciła dokonania uczonego – znanego historyka kultury i oświaty, a także długoletniego prodziekana i dziekana Wydziału Historycznego UJ, z drugiej było to spotkanie przyjaciół i współpracowników Profesora, którzy chcieli w ten sposób podziękować mu za wiele lat pracy na rzecz wspólnoty uniwersyteckiej.

Uroczystość zorganizowana przez Wydział Historyczny i Instytut Historii UJ zgromadziła blisko sto osób. Obecni byli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, prorektorzy UJ: prof. dr hab. Maria Flis i prof. dr hab. Jacek Popiel, dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Jan Święch, prodziekan Wydziału Historycznego dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, dyrektorzy Instytutu Historii UJ: dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ oraz dr hab. Stanisław Pijaj, a także licznie zgromadzeni obecni i emerytowani pracownicy Instytutu Historii i innych jednostek organizacyjnych Wydziału Historycznego, zaproszeni goście reprezentujący zaprzyjaźnione uczelnie oraz różne instytucje kulturalne i naukowe Krakowa. Wśród gości spoza środowiska krakowskiego wymienić należy: prof. dr. hab. Jana Drausa byłego rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, prof. dr hab. Jadwigę Hoff z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Władysławę Szulakiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warto podkreślić, że na sali nie zabrakło przyjaciół Profesora z czasów studenckich, dawnych mieszkańców Domu Studenckiego „Żaczek", oraz studentów. Profesorowi w tym dniu towarzyszyła także małżonka, dr Maria Banach oraz syn Maciej.

Część oficjalną otworzył, a następnie prowadził dyrektor Instytutu Historii dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ. Sylwetkę Jubilata zaprezentował dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ – dyrektor Muzeum UJ i następca prof. Banacha na stanowisku kierownika Zakładu Historii Oświaty i Kultury. Następnie Jego Magnificencja Rektor przybliżył dokonania Jubilata w służbie na rzecz Uczelni w roli dziekana i w różnych komisjach uniwersyteckich, dziękując mu za zaangażowanie na rzecz Almae Matris. Dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Jan Święch podkreślił najważniejsze dokonania Jubilata na rzecz Wydziału, a prof. dr hab. Julian Dybiec – emerytowany kierownik Zakładu Historii Oświaty i Kultury UJ – przybliżył zebranym zmieniającą się codzienność Zakładu w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, którą z takim zaangażowaniem współtworzył Jubilat. Następnie dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie dr Rita Majkowska przypomniała zasługi prof. Banacha na rzecz Archiwum, podkreślając, że pasje naukowe i zamiłowanie do pracy archiwalnej wyrabiał w nim ich wspólny mistrz – prof. Henryk Barycz. Głos zabrał także b. dyrektor Instytutu Archeologii UJ prof. dr hab. Jan Chochorowski, dziękując za lata owocnej współpracy. Następnie dyrektor Sławomir Sprawski odczytał dwa listy – prorektor UJ prof. dr hab. Andrzeja Mania dziękował za wieloletnią współpracę, zaś prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu dr Grzegorz Klebowicz – za zaangażowanie na rzecz środowiska intelektualnego nad Sanem. W tym miejscu dr Tomasz Pudłocki omówił koncepcję i zawartość Księgi Pamiątkowej. Podkreślił jeszcze jeden aspekt z życia Profesora – Jego oddanie pracy dydaktycznej. Wreszcie obaj redaktorzy Księgi – prof. Krzysztof Stopka i dr Pudłocki – dokonali uroczystego wręczenia publikacji Jubilatowi. Warto podkreślić, że wszystkie wystąpienia poza swoim oficjalnym charakterem miały przede wszystkim bardzo serdeczny wydźwięk – stanowiły pretekst do podzielenia się osobistymi refleksjami na temat pracy i przyjaźni z Jubilatem. Nie stroniono przy tym od elementów humorystycznych, dobrze oddających towarzyski charakter Profesora.

Prof. Andrzej Banach w swoim przemówieniu nie krył wzruszenia. Dziękował przyjaciołom, współpracownikom i najbliższym za wsparcie, przybliżając krótko postacie, które ukształtowały jego życie naukowe, profesorów Barycza i Hajdukiewicza. Przypomniał atmosferę „Żaczka" swoich czasów studenckich, co stanowiło pretekst do dłuższej refleksji nad złotymi czasami uczelni. Jubilat zaznaczył, że Alma Mater zobowiązuje do zaangażowania i pracy, bo jest ideą, z której należy być dumnym, ale wobec realizacji której na przestrzeni wieków i obecnie nie należy być też bezkrytycznym – stanowi ona bowiem wyzwanie do nieustannego rozwoju i doskonalenia.

Spotkanie zakończyło się w Stubie Communis. Jego Magnificencja Rektor wzniósł toast na cześć prof. Banacha, po którym nastąpił czas osobistych życzeń dla Bohatera Wieczoru od licznie przybyłych gości. Jak zawsze przy tego typu uroczystościach był to też moment na wspomnienia, podziękowania, dzielenie się refleksjami a także uświadomienie sobie roli i znaczenia wspólnoty uniwersyteckiej.

tekst: Tomasz Pudłocki

Photogallery
Recommended
Śniadanie profesorskie w rocznicę odnowienia Akademii Krakowskiej
Śniadanie profesorskie w rocznicę odnowienia Akademii Krakowskiej
Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Zasłużeni  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Zasłużeni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury