Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Wizyta prezydenta Światowej Federacji Karate Tradycyjnego

28 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego Włodzimierz Kwieciński (8 Dan).

W programie wizyty znalazło się spotkanie ze studentami japonistyki Instytutu Orientalistyki UJ oraz spotkanie z JM Rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem, w którym udział wzięli także dwukrotny mistrz świata i jednocześnie prezes Akademii Karate Tradycyjnego w Krakowie Paweł Janusz, prof. Barbara Michalak-Pikulska, dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ i kierownik Biura Sportu UJ Konrad Wełpa.

Podczas spotkania prezydent Kwieciński omówił zasady przyświecające japońskiej sztuce Budo oraz przedstawił działalność Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Zaprezentował także krótki film zrealizowany w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś", który jest „największym przedstawicielstwem Japonii w świecie".

Rozmowa skoncentrowała się na japońskich sztukach walki oraz na najbliższych wspólnych planach i projektach – objęciem patronatem rektora UJ współorganizowanej przez Instytut Orientalistyki konferencji poświęconej zagadnieniom Budo, która ma się odbyć w 2016 r. w Krakowie. Poruszono także kwestię rozwoju sekcji karate tradycyjnego, a także ewentualnego stworzenia nowej specjalności studiów w ramach kierunku japonistyka, który poświęcony byłby Budo – japońskim sztukom walki połączonym z ćwiczeniami umysłu i ciała.

fot. Anna Wojnar

Published Date: 29.04.2015
Published by: Mariusz Kopiejka