Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowi profesorowie w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich (Fot. Wojciech Okluśnik / KPRP)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył 23 kwietnia 2015 roku w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród 57 osób znaleźli się także naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Hubert Królikowski, profesor nauk społecznych - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
  • Arkadiusz Sobczyk, profesor nauk prawnych - Wydział Prawa i Administracji,
  • Krzysztof Wojtyczek, profesor nauk prawnych - Wydział Prawa i Administracji.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Data opublikowania: 24.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron