Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowo mianowani profesorowie UJ odebrali akty nominacyjne

Nowo mianowani profesorowie UJ odebrali akty nominacyjne

Prezydent Andrzej Duda nadał tytuły profesorskie 95 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym gronie znalazło się sześcioro przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 14 czerwca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

 

Nowo mianowani profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Marta Cześnikiewicz-Guzik - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Hubert Harańczyk - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • Beata Kieć-Wilk - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
  • Ewa Stępień - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Katarzyna Szczerbińska - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
  • Szymon Zubek - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Polecamy również
Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki biologiczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki biologiczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron