Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20171011

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Data: 11.10.2017 - 14.10.2017
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Krakowie, Wydział Historyczny UJ
III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Przewodnim hasłem kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo".

Zamiarem organizatorów jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „Dawnej Rzeczypospolitej", jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania.

Podczas obrad uczestnicy pochylą się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile „Dawna Rzeczpospolita" była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „Dawnej Rzeczpospolitej" i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.

Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski jest odbywającym się co pięć lat cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, których zainteresowania badawcze, fascynacje ale i wiedza krytyczna jest związana z historią Polski.

Biorą w nim udział osoby z całego świata, które na co dzień w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Dzięki temu Kongres umożliwia wymianę poglądów i nade wszystko dyskusję nad wieloma istotnymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów Polski i jej dziedzictwa. Inną ideą, równie ważną , jest stworzenie płaszczyzny wymiany opinii zagranicznych badaczy ze środowiskiem historyków polskich działających w Polsce, nawiązywanie nowych relacji i kontaktów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj