Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180312

6th Old English Student Conference: Tellers and Their Tales

Data: 12.03.2018 - 13.03.2018
Miejsce: Collegium Nowodworskiego UJ, ul. Św. Anny 12
Organizator: Old English Student Society, Koło Naukowe Anglistów UJ, Instytut Filologii Angielskiej UJ
Kontakt: oessociety@gmail.com
6th Old English Student Conference: Tellers and Their Tales

Old English Student Society zaprasza naukowców i studentów zainteresowanych tematyką okresu anglosaskiego w historii Wielkiej Brytanii do udziału w konferencji „Tellers and Their Tales”.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie tematyce opowieści oraz sposobów kształtowania. Każdy opowiadający, niezależnie od okresu historycznego, ma własne sposoby przedstawiania dziejów. Sposoby te mają głębokie podłoże kulturowe, lingwistyczne oraz społeczno-historyczne. Interdyscyplinarność konferencji umożliwi ujęcie jej tematu przez pryzmat wielu związanych z nim dziedzin (literatury, kultury, językoznawstwa historycznego, paleografii, historii).

Wystąpienia mogą dotyczyć m.in. następujących tematów:

  • formuły ustne i rola skopa w kulturze anglosaskiej
  • narratorzy i narracje anglosaskie (poezja, proza, historiografia itp.)
  • narratorzy anglosascy i ich odpowiednicy w innych kulturach
  • literackie i nieliterackie przedstawienia anglosaskiej przeszłości
  • historyczna wyobraźnia i hisoryczna fikcja
  • upływ czasu, zmiany kulturowe oraz koncepcje tożsamości narodowej i dziedzictwa
  • synchroniczne, diachroniczne, międzydialektowe i międzyjęzykowe ujęcie języka staroangielskiego w narracjach
  • lingwistyczna i stylistyczna analiza różnych metod narracyjnych w tekstach staroangielskich
  • przykłady wcielenia i ról języka staroangielskiego we współczesnych narracjach

Termin nadsyłania abstraktów: 28 grudnia 2017
Język konferencji: angielski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj