Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200629

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy

Data: 29.06.2020 - 01.07.2020
Miejsce: Instytut Religioznawstwa UJ, ul. Grodzka 52
Organizator: Polskie Towarzystwo Religioznawcze i Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontakt: kongres.ptr@uj.edu.pl
VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy

Mottem kongresu są trzy kluczowe kwestie: "Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku".

Pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku religia jako przedmiot badań empirycznych i rozważań teoretycznych zajmuje istotne miejsce na mapie współczesnej nauki. Wśród dyscyplin naukowych podejmujących badania nad religią szczególne miejsce przypada religioznawstwu. Jego powołaniem jest dostarczenie narządzi intelektualnych pozwalających zrozumieć lub wyjaśnić funkcjonowanie systemów religijnych w kontekstach społecznych i kulturowych w teraźniejszości i przeszłości.

Współczesne religioznawstwo pozostaje w dialogu z innymi dyscyplinami prowadzącymi badania empiryczne nad zjawiskami religijnymi: antropologią, etnologią, socjologią, historią, psychologią, archeologią, kulturoznawstwem, performatyką, literaturoznawstwem, kognitywistyką, politologią, by wymienić niektóre z nich. Chcemy, aby VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy stał się miejscem spotkania i wymiany idei wytworzonych przez naukowców badających zjawiska religijne z różnych perspektyw w ramach paradygmatu nauk humanistycznych i społecznych.

Mottem VI Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego są trzy kluczowe kwestie:

Wiara – wyobraźnia – wiedza.

  • Wiara: z faktu, że dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem badawczym i intelektualnym, wypływa szereg pytań badawczych. Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i kulturowe sprawiają, że ludzie wytwarzają i przekazują wyobrażenia o istnieniu istot lub mocy nadprzyrodzonych? W jaki sposób przekonania religijne kształtują zachowania indywidualne i zbiorowe, zarówno rytualne, jak i codzienne?
  • Wyobraźnia: religia może być kluczową częścią wyobraźni społecznej kształtującej systemy znaczeń i wartości. W jaki sposób wyobrażenia religijne wpływają na praktyki społeczne, definiowanie przynależności i tożsamości oraz wizje przeszłości i przyszłości?
  • Wiedza: jakie miejsce zajmują wyobrażenia religijne, wytworzone w ramach dyskursu, który przypisuje sobie nie-ludzkie pochodzenie, w ludzkich schematach poznawczych?

Wystąpienia kongresowe będą się odbywały w języku polskim lub angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących kongresu znajduje się na stronie kongres.religioznawstwo.uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj