Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201119

Iluminacja - obrazowanie w książce

Data: 19.11.2020 - 29.01.2021
Miejsce: sala Wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej
Organizator: Biblioteka Jagiellońska, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego
Iluminacja - obrazowanie w książce

Od kilku lat Biblioteka Jagiellońska i Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego organizują cykl wystaw "Wokół książki". Ekspozycje prezentowane są w Bibliotece Jagiellońskiej, miejscu najbardziej właściwym do eksponowania wszystkiego, co z problematyką książki jest związane. Tegorocznym hasłem jest "Iluminacja - obrazowanie w książce".

 

Jej pomysłodawczyni i kuratorka dr hab. Teresa B. Frodyma niestrudzenie dba o to, by przybliżać i upowszechniać odbiorcom problemy, jakie z tą istniejącą od zarania wieków formą słowa pisanego są związane oraz promować współczesnych artystów, którzy w różny plastycznie i projektowo sposób wypowiadają się w dyscyplinach twórczości związanych z wydawnictwami książkowymi. Iluminowanie, czyli ozdabianie książek rękopiśmiennych, tradycją swą sięga czasów średniowiecza. To stosowany wówczas sposób ręcznego upiększania ksiąg, dokumentów, manuskryptów i inkunabułów, nadający im rangę dzieła sztuki. Obok kunsztownie kaligrafowanego tekstu pojawiały się więc ozdobne linie, inicjały, rysunki, malarskie miniatury, zagospodarowane dekoracyjnie marginesy, barwione pergaminy i dużo złotych elementów. Wszystko wykonywane ręcznie przez skrupulatnych i niezmiernie uzdolnionych mnichów, których status społeczny sprowadzał do rangi rzemieślników.

Zwyczaj ilustrowania książek stosowany jest również we współczesnym edytorstwie, zwłaszcza w tzw. książce artystycznej. Oczywiście w zupełnie inny sposób, dostosowany do obecnie panującej estetyki, możliwości technicznych i materiałowych oraz liczby nakładu.

27 artystów z różnych dziedzin sztuk pięknych (malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, działań multimedialnych, etc.) zostało zaproszonych do zinterpretowania tego tematu w swoich pracach, które nie ograniczają się tylko do "kart książek", ale wychodzą poza ich ramy. Wyobraźnia pozwala na śmiałą interpretację pojęcia iluminacja, a różnorodność pól działalności twórczej ma mocniej pokazać wieloznaczność pojęcia iluminacja. Czy można tu mówić o kontynuacji dziedzictwa starych mistrzów? Czy raczej należy uznać, że zdobienie uległo dewaluacji czy może jest pojmowane bardziej abstrakcyjnie, a nie ilustracyjnie, estetycznie? Czy ma raczej oddziaływać na nasz umysł, zmusić do interpretacji, refleksji czy tylko wzbudzić doznania estetyczne?

Zestawienie tych prac z oryginalnymi, średniowiecznymi księgami zachowanymi w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jest ciekawym zderzeniem i porównaniem twórczej myśli artystów, których życie i działalność dzielą setki lat dziejów historycznych i związanych z nimi dziejów istnienia i przeobrażeń książki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj