Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210522

Konferencja poświęcona Ewie Lipskiej

Data: 22.05.2021
Organizator: Wydział Polonistyki UJ
Kontakt: elipska.konferencja@gmail.com
Konferencja poświęcona Ewie Lipskiej

W 2020 roku świętowaliśmy 75. urodziny Ewy Lipskiej - krakowskiej poetki, autorki cenionych, tłumaczonych na kilkanaście języków tomów poetyckich, utworów prozatorskich i dramatycznych, laureatki wielu prestiżowych nagród literackich. Jej ostatni tomik "Miłość w trybie awaryjnym" jest zwieńczeniem tryptyku cybernetyczno-komputerowego który uznać można za przenikliwą diagnozę współczesności - jej aktualnych niepokojów i ideologicznych chorób.

Sesja naukowa byłaby zatem nie tylko bodźcem do pogłębionej lektury dotychczasowego dorobku artystycznego Lipskiej, ale również stanowiłaby podstawę do dyskusji nad problemami współczesnej rzeczywistości, jakie poetka bierze w swojej twórczości na warsztat, ukazując je w świetle ponadhistorycznej filozoficznej refleksji oraz zwierciadle idiomatycznego języka poetyckiego. Warto podkreślić, że do tej pory mimo znakomitych prac - m.in. Jerzego Kwiatkowskiego, Marty Wyki, Anny Legeżyńskiej, Ryszarda Matuszewskiego, Wojciecha Ligęzy czy Anety Piech-Klikowicz - oraz kilku opracowań zbiorowych trudno mówić o powstaniu satysfakcjonującego monograficznego ujęcia antropologicznego imaginarium Lipskiej. Sesja naukowa z okazji 75-letnich urodzin poetki byłoby zatem doskonałym impulsem do wypełnienia tej luki.

Proponowana tematyka wystąpień:

 • rola wyobraźni w kreacji poetyckiej i modelowaniu własnej egzystencji,
 • napięcie między samotnością (byciem-sobą) i osamotnieniem (wyobcowaniem),
 • cielesność, afektywność a dyskurs intelektualistyczny, techniczny/technologiczny (komputerowy, cybernetyczny),
 • konstruowanie i dekonstruowanie podmiotu jako projektowanie nie-tożsamości,
 • funkcja ironii i paradoksu w kontekście owej dekonstrukcji,
 • status śmierci i życia („żywej śmierci") - granice, pogranicza, przejścia, nieciągłości,
 • rola miłości i potrzeba komunikacji z Innym,
 • pragnienie dopełnienia i świadomość niemożliwości pełnej satysfakcji (poznawczej, egzystencjalnej, estetycznej),
 • dialektyka poczucia bezpieczeństwa oraz nieredukowalnego niepokoju,
 • dom i bezdomność jako modusy istnienia,
 • nieoswajalność rzeczywistości - kondycja zagubienia w świecie,
 • pozycja outsidera/buntownika (wobec tradycji literackich, porządków ontologicznych, norm i wartości),
 • odrębność języka - hermetyczność, idiom poetycki,
 • cywilizacja „w trybie awaryjnym": perspektywy, diagnozy, refleksje.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres elipska.konferencja@gmail.com mija 18 kwietnia. Objętość abstraktu: ok. 300 słów. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 20 kwietnia. Wystąpienia nie powinny przekraczać 20 minut.

Organizatorzy przewidują̨ publikację w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj