Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210924

"Edukacja a państwo" - międzynarodowa konferencja naukowa

Data: 24.09.2021 - 26.09.2021
Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12
Organizator: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego oraz Instytut Pedagogiki UJ
Kontakt: edukacja-panstwo@uj.edu.pl
"Edukacja a państwo" - międzynarodowa konferencja naukowa

W ramach IX Zjazdu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej odbędzie się konferencja naukowa pt. "Edukacja a państwo. Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) jako filozof edukacji".

Organizatorzy chcą poddać badawczemu namysłowi zarówno minione stulecie rozwoju pedagogiki filozoficznej, jak i jej kształt współczesny. Wychowanie i nauczanie pozostając na przedpolu polityki i w centrum oddziaływań nowoczesnego państwa – mieści się między filozofią, teorią i praktyką a ideologią. Edukacja i państwo pozostają dziś w ścisłej relacji i zależności ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi tego konsekwencjami. Te współzależności rodzą szereg pytań i problemów, z którymi boryka się filozofia edukacji.

Postać Zygmunta Mysłakowskiego, wybitnego polskiego pedagoga związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim, dobrze się wpisuje w klimat tworzenia się pedagogiki uniwersyteckiej w Polsce. Był to czas najpierw końca zaborów, później – II Rzeczypospolitej, owocnego dla myśli pedagogicznej dwudziestolecia niepodległej Polski, w końcu trudny czas władzy ludowej. Życiorys naukowy Mysłakowskiego dokumentuje te przemiany i uwikłania edukacji (zarówno na poziomie praktyki, jak i teorii) w spory ideologiczne oraz jej zależność od władzy. Z drugiej strony wykuwa się dojrzała refleksja i wiedza o wychowaniu i kształceniu, w dialogu i otwarciu na światową myśl i dokonania w obszarze wiedzy i praktyki, niezależna lub w sporze i opozycji do politycznych, ideologicznych i wyznaniowych zakusów na podporządkowanie całej sfery wychowania i oświaty w służbie państwa, ideologii czy religii.

Proponowane obszary tematyczne:

 • edukacyjne zadania państwa: wartości i standardy nowoczesności a tradycja i historyczne praktyki kształcenia i wychowania;
 • reformy edukacji; analiza porównawcza i interpretacja poszczególnych historycznych reformatorskich przedsięwzięć w Polsce i za granicą;
 • pedagogika polska i system edukacji w Polsce na tle światowej myśli pedagogicznej i przemian oświatowych za granicą;
 • cele i sposoby zarządzania edukacją; oświata państwowa, prywatna, wyznaniowa, samorządowa;
 • przedsiębiorczość i współzawodnictwo a współpraca w edukacji;
 • edukacja egalitarna a elitarna;
 • cele i oczekiwania podmiotów edukacji wobec państwa;
 • uniwersalne wartości i kryteria dobrej edukacji;
 • obszary edukacji inkorporowane przez państwo i Kościół i wolne od nich;
 • pedagogika w relacji do ideologii; normy dla edukacji światopoglądowej: narodowej, patriotycznej, obywatelskiej, religijnej, moralnej, historycznej;
 • inicjatywy międzynarodowe edukatorów w konkretnych projektach i propozycjach realizacyjnych; przykłady kooperacji, wymiany i dialogu partnerskiego nauczycieli i wychowawców w praktyce.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj