Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211108

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce

Data: 08.11.2021 - 09.11.2021
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Organizator: Muzeum Krakowa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Kontakt: folklor@muzeumkrakowa.pl
Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce

Zagadnienia konferencji dotyczyć będą doświadczeń i praktyk związanych z niematerialnym dziedzictwem kulturowym na gruncie polskim. Muzeum Krakowa poczuwa się do roli instytucji, która może być centrum wymiany doświadczeń różnych środowisk, zarówno depozytariuszy, jak i osób i instytucji zajmujących się zarządzaniem niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz teoretycznym namysłem nad nim.

Konferencja skierowana będzie do depozytariuszy, działaczy lokalnych, ekspertów, etnologów, antropologów i muzealników, przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa, MKDNiS, samorządu miejskiego oraz wojewódzkiego.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do zgłaszania wystąpień (do 20 minut) ukazujących różne formy praktykowania i teoretyzowania niematerialnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kontekstu. Interesują nas instytucjonalne i oddolne praktyki, zróżnicowane formy ochrony a także debaty o społecznej roli dziedzictwa oraz przewijające się w nich różne wyobrażenia o tradycji i przeszłości. Jak w praktyce wygląda zarządzanie zjawiskami uznawanymi za niematerialne dziedzictwo; jaką rolę odgrywa wymiar ekonomiczny; kim są, jak definiują się i sytuują depozytariusze oraz współpracujące z nimi instytucje? W publikacji zależy nam na perspektywie łączącej kwestie praktyczne i konkretne przykłady działań z teoretycznym oraz krytycznym namysłem nad zagadnieniem niematerialnego dziedzictwa i jego różnymi użyciami.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przesłanie tytułów referatów do 27 września 2021 r. na adres: folklor@muzeumkrakowa.pl. Informacje o przyjęciu propozycji referatów zostaną wysłane do 30 września 2021 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj