Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211022

III Ogólnopolskie Seminarium Marsjańskie

Data: 22.10.2021
Czas rozpoczęcia: 10.00
Organizator: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Geografii i Geologii UJ
III Ogólnopolskie Seminarium Marsjańskie

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej. Będzie składać się z 3 części: sesji naukowych (prezentacji i posterów), sesji warsztatowej z zakresu przetwarzania danych marsjańskich oraz sesji artystycznej, na której zaprezentowana zostanie wystawa "GO Mars: malarstwo, rzeźba, fotografia i dźwięk zainspirowane środowiskiem Marsa".

 

Rejestracja dla prelegentów będzie otwarta do 8 października, a dla słuchaczy do 20 października 2021 r.

Celem seminarium jest prezentacja osiągnięć polskich naukowców w zakresie badań marsjańskich, nawiązanie współpracy naukowej w zakresie badań marsjańskich pomiędzy różnymi jednostkami naukowymi i naukowcami, rozwój badań marsjańskich w Polsce.

Tematyka seminarium dotyczy całości zagadnień związanych z Marsem, takich jak:

  • estymacja parametrów orbitalnych Marsa i własności globalnych planety,
  • otoczenie kosmiczne Marsa,
  • badanie sfer planetarnych Marsa: magnetosfery, jonosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery i wnętrza planety,

w tym prezentacji wyników badań opartych na:

  • danych z bieżących i zakończonych misji marsjańskich,
  • nowych proponowanych rozwiązaniach, tj. metodach, aparaturze i narzędziach badawczych dla przyszłych misji marsjańskich,
  • modelowaniu teoretycznym i symulacjach numerycznych w badaniach marsjańskich,
  • symulacjach laboratoryjnych w badaniach marsjańskich i badaniach analogów marsjańskich występujących na Ziemi.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: mars.uj.edu.pl/index.php/pl/ogolnopolskie-seminarium-marsjanskie/iii-ogolnopolskie-seminarium-marsjanskie-2021.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj